Ber folk være forsiktige på flomvegene

Den voldsomme nedbøren i Hedmark vil gjøre det vanskelig å komme fram på flere veger i Østerdalen denne helga.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen ber folk være forsiktige hvis de må kjøre bil inn områder med flomproblemer.

- Løpske vannmasser kan ødelegge veger på kort tid. Det er derfor viktig å være årvåken hvis man må ut å kjøre bil i nedbørutsatte områder, sier Knut Arne Berg, byggeleder for drift og vedlikehold, Statens vegvesen, Hedmark.

Rv. 3 stengt ved Trønnes

Rv. 3 ved Trønnes er stengt, etter at store vannmengder i elva Trya har undergravd brufundamentet til brua over riksvegen.

- Fundamentet er undergravd, slik at den henger delvis i løse lufta. Heldigvis ble dette oppdaget før noen kom til skade. Brua blir trolig ikke åpnet igjen på flere dager, sier Berg.

Statens vegvesen jobber med å få lagt ut en midlertidig platebru og en 200 meter lang omkjøringsveg ved siden av rv.-brua.

- Vi ber folk som kjører nordover rv 3 ta den skiltede omkjøringsvegen fra Rena via Åkrestrømmen til Tynset, sier Berg.

Redusert framkommelighet

Det er redusert framkommelighet på flere fylkesveger i Østerdalen.

Fv. 29 mellom Oppland grense og Alvdal,

Fv. 544, i Åmot.

Fv. 546 Julussdalen.

Veidekke industri er ute på vegene med flomskader for å utbedre skader. - Vi følger med på situasjonen i Oppland for å ha kontroll på om trafikken nord- sør kan kjøre E6 gjennom Gudbrandsdalen, sier Berg.

Oppdatert informasjon om utviklingen for vegene kan du finne på www.vegvesen.no/trafikk eller ved å ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.