Dårlige på vinterføre

Norske bilister mestrer ikke krevende vinterføre.

Publisert Oppdatert

Om vinteren er det 40 prosent flere møteulykker og utforkjøringer med personskade enn om sommeren. Andelen skader som ender med død og alvorlig personskade er imidlertid lavere om vinteren, i følge If.

Personskadestatistikken til If for 2007 og 2008, viser at det samlet ble meldt inn 670 møteulykker og utforkjøringer med personskade i vintermånedene. 91 av dem resulterte i alvorlig personskade eller død.

I sommermånedene inntraff 475 møteulykker og utforkjøringer, 84 av dem endte med død eller alvorlig personskade.