EU forbereder økt trafikksikkerhet

EU-Kommisjonen presenterte 25. september 2009 en internettbasert konsultasjon vedrørende arbeidet med utforming av et nytt europeisk handlingsprogram for trafikksikkerhet for perioden 2011-2020.

Publisert Oppdatert

Formålet med konsultasjonen er å identifisere hovedutfordringene innen trafikksikkerhetsområdet og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere det uakseptable og kostnadskrevende nivået av drepte og hardt skadde i vegtrafikken i EU.

Frist for innspill til EU-Kommisjonen er satt til 20. november 2009.