Forlater Lunde

Flere av datterselskapene ble tirsdag for en uke siden slått konkurs som følge av fallet til morselskapet Johs. Lunde Marine Group. Nå får det også konsekvenser for transportdivisjonen.

Publisert Oppdatert

Hele Lunde Gruppen har en gjeld på 1,4 milliarder kroner, spørsmålet er nå om hele gruppen kan gå konkurs som følge av at Johs. Lunde Marine Group og 17 andre datterselskaper først gikk overende mandag for en uke siden. Konsekvenser har nå begynt å melde seg for transportdelen i konglomeratet og flere transportører ønsker seg nå vekk fra Lunde-Gruppen.

Permitteringer

Lunde Cargo i Bergen har permittert de siste seks ansatte og virksomheten er allerede stanset, ifølge Bergens Tidende. Cargo-avdelingen i Bergen hadde mot slutten av fjoråret 20 ansatte, da ble det etablert et nytt selskap. Bergen Kran og Cargo AS skulle eies av tidligere daglig leder Ove Marøy i en 50/50- fordeling med Johannes Lunde.

- Etter at ting begynte å gå dårlig for Johs Lundes marine del, skjønte jeg at dette ville bli en belasting for oss. Vi ble vi enige om at han skulle selge sin andel av aksjene til meg, forteller Ove Marøy til tungt.

Videre forteller han at Lunde Cargo Bergen ikke er konkurs, men at permisjonsvarsler er blitt sendt ut i første omgang. Det er nå en avventende situasjon der, og kun de høye herrer vet hva som skal skje videre, forklarer han.

Han bekrefter ovenfor tungt at Lunde nå er helt ute av Bergen Kran & Cargo AS. Johannes Lundes verv som styreleder i bedriften er også avviklet og papirene er blitt sendt til Brønnøysundregistrene, får vi vite. Noen av de ansatte i Lunde Cargo har blitt med over i det nye selskapet som nå har 14 ansatte, forteller Marøy til tungt. Han forklarer også at de kundene han hadde med seg inn i Lunde-systemet for ti år siden, er de samme som nå blir med videre i det nye selskapet.

På noen av bilene han overtok, er løyvene fortsatt knyttet opp til Lundesystemet, men søknaden er inne og de vil følge over på bilene med Nordea som garantist. I mellomtiden kjøper han transporttjenester av andre aktører, fortelles det til Finansavisen.

Skifter tilbake

Gustav Eidsvåg solgte for åtte år siden 70 prosent av sitt transportselskap til Johs. Lunde. Som følge av dette skiftet Gustav Eidsvåg Langtransport navn til Lunde Cargo Haugesund, men allerede nå har Eidsvåg sendt inn melding til Brønnøysundregisteret for å skifte navnet tilbake til G. Eidsvåg Langtransport.

- Vi har i dag sendt melding til Brønnøysundregisteret om navneskifte, men hvordan eierforholdet blir fremover har vi ikke diskutert enda, uttaler han til tungt.

Finansavisen meldte i dag at han skulle kjøpe tilbake aksjene i selskapet, men i en telefonsamtale med tungt forteller Gustav at dette ikke er tilfelle på det nåværende tidspunkt.

På spørsmål om hvordan det har vært å kjøre for Lunde, hadde Gustav ingen klagepunkter.

- Det har vært helt greit å kjøre for ham, han har ikke blandet seg bort i det daglige i det hele tatt, forteller han.

Trekker planene

På Stord har Åge Dagfinn Askeland og hans Haugaland Kran & Transport, trukket seg og planene om fusjon ut av Lunde-systemet. Heldigvis, uttaler Akseland til Finansavisen. Den opprinnelige planen var at Johs. Lunde Kran i Stavanger skulle overføres inn i Haugaland Kran og Transport og at Lunde Gruppen skule få en eierandel på 49 prosent i det nye selskapet. Meningen var at Haugaland kran skulle styre bilene i Stavanger-avdelingen til Johs. Lunde.