Forskriften som skal stanse ulovlig kabotasje

- Vi ønsker bedre kontroll med innenlands godstransport med lastebiler som hører hjemme i andre land, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en uttalelse i dag.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpnet konferansen fredag.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpnet konferansen fredag.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dette er ingen nye ord - hun har sagt det tidligere også. I mars ønsket nemlig ministeren - etter mye påtrykk fra bl.a. NLF - å innføre et krav om at kabotasje-folket måtte fremlegge skriftlig dokumentasjon for både last inn til Norge, samt de innenlandske transportoppdragene. En høring med svært kort varsel ble sendt ut.

Nå er ord blitt handling, og allerede om en drøy uke - altså 1. juli - trer forskriftsendringen i kraft.

Dermed skal det bli enklere å kontrollere at utenlandske lastebiler holder seg innenfor kabotasje-regelverket.

Kravene om dokumentasjon er allerede innført i EU-landene. - For den norske transportnæringen vil forskriftendringen være med på å fjerne mulige negative effekter som følge av ulik kontrollpraksis, hevder ministeren.

Nå gjenstår det "bare" at kontrollørene tar tak i dette i en kontrollsituasjon, og at politijuristene ikke henlegger saker der man mistenker ulovlig kabotasje.

Dette er kabotasjereglene:

  • Transporten innenlands må ikke omfatte mer enn tre oppdrag, i tilknytning til en internasjonal transport med samme kjøretøy.
  • De tre innenlands-oppdragene må gjennomføres innenfor en periode på syv dager etter at godset fra utlandet er losset.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at utenlandske transportører som vil drive permanent transportvirksomhet i Norge, må etablere seg her etter gjeldende regler på området. Et slikt krav om etablering i Norge er også i tråd med praksis som f.eks franske, svenske og danske styresmakter følger overfor utenlandske transportører.