Halverte inntektene

Da Frode Laursen fikk kontrakten med ICA.

Tobias Jansson er for tiden svært trist og håper dommen blir anket. Foto:Heidi Bodensjö

Tobias Jansson er for tiden svært trist og håper dommen blir anket. Foto:Heidi Bodensjö

Publisert Oppdatert

Da Frode Laursen fikk kontrakten med ICA i Västerås, ble Aros Fjärrgods ABs inntekter halvert over natten. Et hardt slag som de fortsatt ikke helt har kommet seg etter.

- Dette skjedde dessuten akkurat da lavkonjukturen inntraff. Vi måtte si opp en hel del av våre ansatte, noe vi absolutt gjerne ville unngått, forteller Tobias Jansson i Aros Fjärrgods AB til tungt.no.

Les også: Frode Laursen i retten

Les også: Frode Laursen gikk klar

Aros har overlevd krisen, men er ikke tilbake der de var tidligere. Tobias Jansson peker på viktigheten av at denne saken utredes skikkelig ettersom det faktiskt finnes et regelverk, og da skal det følges. Han påpeker også at det ikke bare handler om Frode Laursen, fordi man ser samme mønster hos mange andre utenlandske aktører.

Han mener videre at NLFs søsterorganisasjon i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, har vært bra på å følge opp saken og skrive om den, men at de burde ha prioritert at de i noen form hadde vært representert under rettsforhandlingene. Efter rettssaken håpet Tobias på en fellende dom.

- Kanske det kan åpne for litt flere oppdrag og forbedre konkurransesituasjonen noe, avslutter Tobias Jansson.

Vi ringte opp Tobias Jansson etter at dommen fra tingretten ble offentliggjort. Hans skuffelse er åpenbar.?- Det er bedrøvelig at det ikke går å få en fellende dom til tross for de omfattende bevisene som er lagt fram. Nå håper jeg virkelig at dommen blir anket, sier Tobias Jansson.

Skal vi tro reaksjonen til politiinspektør Sune Nilsson ved politiet i Västerås, så kan det ligge an til en anke. Fristen for å anke er satt til 20. juni.

Til trøst for alle de som hadde håpet på et annet resultat av denne rettsaken, kan vi legge til at Thorkil Andersen hos Frode Laursen også har grunn til å være skuffet, frifinnelsen til tross. Han hadde nemlig engasjert privat forsvarer og krevde å få dekket 603.730 svenske kroner i kostnader til advokat. Advokaten skal ha lagt ned 263,9 timers arbeid i saken.

Västmanlands tingrett konstaterte at Thorkil Andersen har hatt behov for en av forsvarer "for å kunne tilvareta sine rettigheter" og skal ha erstatning for dette. Men hovedforhandlingen i saken var unnagjort på tre timer og femten minutter og tingretten anser at en erstatning for forsvareren tilsvarende ti timers arbeid er tilstrekkelig. Thorkil Andersens erstatning til forsvarerkostnadene stopper derfor på 14.575 svenske kroner, inklusiv moms.

Les også: Et slag i ansiktet