Historisk samling

For første gang i historien er alle parter samlet om en sak. Sjåførenes Krav har kommet med fire punkter til lovgiverne uten noe politisk dilldall. Kanskje er det derfor det er lettere å slutte opp om dette? Uansett har den voksende bevegelsen skrevet historie i dag.

Stortinget Gunnar Nordvik Stig Fjeldstad sjåførenes krav

Stortinget Gunnar Nordvik Stig Fjeldstad sjåførenes krav

Publisert Oppdatert

Stig Fjeldstad hadde fått trommet sammen de viktigste støttespillerne sjåføryrket er i besittelse av da han parkerte foran Stortinget med to lastebiler i dag. Talerstolen var for anledningen skapbilen til Monica Bærheim eller "Trailermyggen" og fra denne scenen fikk de få fremmøtte høre bred støtte til Sjåførenes Krav.

Appellene fra Inge Botten i Landsforeningen for trafikkskadde, Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund, Olav Slaatsveen Norges Lastebileier-Forbund, Jack Nielsen fra YrkesTrafikkForundet var støtteerklæringer til den nystartede organisasjonen på hver sin måte.

Kravene overlevert

Noen politikere dukket også opp, Per Olaf Lundteigen fra Senter Partiet fikk offisielt overlevert brevet med Sjåførenes krav til storting og regjering.

Hovedkravene i brevet er at veivedlikeholdet og vintervedlikeholdet må bedres. Oppstillingsplasser og de sanitære forholdene langs norske veier må bli langt flere og bedre. Man må gjøre noe med den økende andelen utenlandske aktører i bransjen.

Det siste kravet er egentlig ikke et krav rettet mot myndighetene, men heller en forsikring om at Sjåførenes Krav vil jobbe aktivt med holdninger internt i bransjen og eksternt. De støtter regjeringens nullvisjon og vil ha et særlig fokus på de myke trafikantene og særlig de minste, heter det i brevet.

En systemfeil

Lundteigen fikk for anledningen en stor gummiklubbe for å kunne slå kravene igjennom. Han kommenterte tørt at siden dette bare var en gummiklubbe, var det mulig at den var for veik for jobben. Kanskje han må få en enda større for å klare utfordringene.

Han mener at det er alt for få som har respekt for dette praktiske yrket og han er bekymret for det som skjer med kabotasje om dagen. Veistandarden mener han er et resultat av en systemfeil i norsk finanspolitikk som ser på veiutbygging som tap. Han er også åpen for endringer i handlingsregelen for å få gjort det som trengs på infrastrukturen.

EU-kontroll på veien

Per Sandberg som er transport- og kommunikasjonspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet innrømte i dag at han kanskje var en "litt problematisk" leder for transportkomiteen. Med humring blant de fremmøtte, forklarte trønderen at han antagelig hadde kjørt lastebil om han ikke satt på stortinget i dag. Han er som ventet ikke mild når det gjelder etterslepet på norske veier, som beløper seg til 700 milliarder kroner. Dette om veiene skulle holde Frp sin standard altså. Selve etterslepet er på 50-, mens etterslepet på investeringene er på 300 milliarder kroner. Han synes derfor det hadde vært en god ide med EU-kontroll på veiene. Han er også oppgitt over finansdepartementet holdning som regner 1 krone investert på vei, det samme som en krone tapt. Han vil derfor ha øremerka midler til infrastruktur på 300 milliarder, et infrastrukturfond. Avkastningene skal gå uavkortet til vei og infrastruktur. Han kommenterer den sanitære situasjonen for ykressjåførene langs norske veier som flau og han vil ikke videreføre den sendrektige samferdselspolitikken lenger.

Lillian Hansen fra Arbeiderpartiet hadde også en appell til bransjen og kunne vise stor forståelse for Sjåførenes Krav siden hun selv har kjørt buss i Nord-Norge i 20 år.

Inge Botten (LTN)

Landsforeningen for trafikkskadde håpet på at aktørene kunne stå mer samlet mot myndighetene etter denne dagen. Han ser med stor bekymring på dårlig skodde vogntog fra blant annet Øst-Europa som kjører inn i vinter-Norge med sommermønster og hard gummi. Tross stadig lovnader om at de skal stoppes "neste år", skjer det ingenting. Det er større fokus på små overtredelser av kjøre- og hviletider har han en følelse av. Holdningen må endres blant myndighetene og lovgiverne og nå vil han se handling, ikke bare tomme løfter.

Roger Hansen (NTF)

Norsk Transportarbeiderforbund mener veistandarden er under en hver kritikk og de har tatt dette opp mange ganger. Trafikken har tredoblet seg, samtidig har veiene blitt dårligere. Når han hører politikere som prater om å ta igjen etterslepet blir han skeptisk, han tror etterslepet er større enn beregnet og forfallet eskalerer. Videre mener han kabotasjebrudd er en alvorlig bekymring som fører med seg sikkerhetsrisiko på veiene, sosial dumping og det truer norske arbeidsplasser. Kabotasjereglene vi har i dag holder ikke, det må være en grensekontroll av dette. Sjekking av utstyr og lønn, han vil heller ikke at noen trafikkfarlige vogntog får slippe igjennom. Det må bli mulig for sjåfører å stoppe for å ta hvilen, han vil ha flere hvilesteder langs hovedveiene. Det utførende ansvaret legger han på statens vegvesen.

Olav Slaatsveen (NLF)

Norges Lastebileier-Forbund mener dårlige veier gir dårlig arbeidsforhold. De krever at forfallet må fjernes fra riksveiene og fylkesveiene før 2020. Videre har Norge bare ni døgnhvileplasser som oppfyller kravene, det er ikke bra nok. NLF-direktøren sa ikke så mye om kabotasje denne gang, men kommenterte at en del aktører begynner å tøye strikken.

Jack Nielsen (YTF)

YrkesTrafikkForundet konstaterte at dette var første gang denne gruppen med fagfolk var samlet. Det var også sannelig på tide, kommenterte han. Det er et flott engasjement, men det er trist at det skal være nødvendig.

Han mener også at dette er den mest kontrollerte bransjen i Norge og sammenligner nå forholdene til yrkessjåførene med gamle Russland. De får bøter for de utroligste ting mens de er på jobb.

Han mener norske oppdragsgivere må stille garantier for både transport og sjåfør når de kjøper tjenester fra fattige land. I forhold til kabotasjereglene etterlyser han også kontrollen av utenlandske biler på vei inn i landet. Har de egentlig med noe last inn? Han ser på samholdet fra denne dagen som eneste måte å komme lenger på.

Les også: Sjåførenes Krav er stiftet