Hvor er næringslivet?

- Har ikke de store eksportbedriftene i Norge noe ansvar for trafikksikkerheten? spør Øyvind Lilleby fra Steinkjer. I tillegg til å være daglig leder i P. R. Lunkan Transport AS innehar han også styreverv i Norges Lastebileier Forbund. Som mange andre i bransjen er han bekymret over konkurransesituasjonen for norske transportbedrifter om dagen.

Publisert Oppdatert

- Jeg skal være forsiktig med å kritisere min egen organisasjon, men jeg tror vi må ansvarliggjøre transportkjøperen i mye større grad enn tidligere.

Vi må vri debattene våre fra samferdselspolitikk til næringspolitikk.

Enkelte fiskeeksportører tjener en halv millioner kroner på hvert lass som går ut fra anlegget. Da burde de ha råd til å betale noen tusen ekstra for å kvalitetssikre transporten ned til Oslo eller Padborg.

Det er helt vanvittig, spør du meg. Jeg sier ikke at utenlandske transportører er dårligere enn norske, men vi ser jo hva som skjer om vinteren. Poenget er at transportkjøperen må være sikker på at han velger det beste og sikreste alternativet. Inntil det skjer noe fysisk, står vi alle og stamper, inkludert NLF.

Vi må vri dette over på transportkjøper og gjøre dem ansvarlig for kvaliteten.

Vi skal bare transportere vi, så la næringspolitikken være pådriver både for bedre veier og sikker transport. De har en mye større slagkraft. Jeg tror vi har vært for lite flinke til å styre slike debatter i rett spor, mener Øyvind.

Kanskje når man lengre ved å være lobbyist enn pådriver?

Han etterlyser som de fleste andre strengere krav til dekk i vinterhalvåret.

- Vi får heller bygge svære omlastingsstasjoner på grenseovergangene da, men vi må ha like krav til vinterutrustning som fungerer i Norge. Enten får vi melde oss inn i EU eller så må vi søke om fritak, for her i landet fungerer ikke plastikkdekk.

Og skal transportbransjen overleve må vi konkurrere på like vilkår.

All transport som foregår i Norge må betale den samme dieselen og ha samme krav til dekk. Av 1777 EU-direktiv er det kun tre vi ikke har innført i Norge. Vi er best i Europa, og samtidig klarer vi ikke stille et eneste krav.

At utlendingene kjører "gratis" gjennom bommene våre, viser holdningen landet Norge har til dette.

- Hvor tror du norsk transport er om 10 år?

- Vi i Norge har jo fått så god råd i dag at vi omtrent ikke kan arbeide lenger. Vi kan ikke vaske vårt eget stuegulv en gang. Det skremmer meg. At vi bare skal sjefe og ha andre til å gjøre jobben.

Samtidig har transportbransjen hatt trangere kår enn mange andre, så vi har måttet jobbe mer for pengene. Nye krav til kompetanse og etterutdanning tror jeg er positivt for bransjen. Frem til nå er det jo ikke stilt noen krav til bransjens kvalitet og kompetanse, sier han og viser til naboen som er entreprenør og som kurser og oppdaterer seg kontinuerlig.

- Forskjellen er at naboen trenger alle sertifikatene for å få jobben han gir inn anbud på og ikke risikerer at en ufaglært entreprenør får den fordi han er billigst.

De mekanismene virker dessverre ikke innen transport.