Ingen streik i buss eller gods

Det blir ingen streik etter at en samlet opptelling viser et ja-flertall til nye tariffavtaler i bussektoren. Det blir heller ikke streik innen miljøsektoren eller i godsbil.

Publisert Oppdatert

Samlet deltok 60 prosent av medlemmene i de fire forbundene i uravstemmingen. 3829 medlemmer svarte ja, mens 3365 stemte nei til meklingsmannens forslag til ny tariffavtale.

Det er avisen frifagbevegelse som skriver dette.

Det var ja-flertall i Yrkestrafikkforbundet og Jernbaneforbundet, mens det var nei-flertall i Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet.

Innen godsbil stemte 2/3 av medlemmene nei, valgdeltakelsen var kun på noe over 25 prosent. Forhandlingsutvalget for godsbil har derfor, i samarbeid med NTFs administrasjon, vedtatt å godkjenne det foreliggende forslaget fra meklingsmannen på grunn av den lave valgdeltakelsen, skriver avisen.