Konferanse om rus og trafikksikkerhet

Årsaksforskning rundt trafikkulykker, forskningsresultater som kan gi grunnlag for faste grenser i trafikken for andre rusmidler enn alkohol, samt trafikksikkerhet i utviklingsland er blant temaene som vil stå på programmet når den internasjonale ICADTS-konferansen arrangeres i Oslo i august 2010.

Publisert Oppdatert

International Committe on Alcohol Drugs and Traffic Safety" (ICADTS), er en uavhengig ideell organisasjon som ble etablert i 1950. Organisasjonen har vel 200 medlemmer fra over 25 forskjellige land. Norge er representert i styret, og sekretariatet er for tiden i Oslo.

Organisasjonens hovedmål er å redusere dødsfall og skader i trafikken forårsaket av alkohol og andre rusmidler. ICADTS har etablert flere arbeidsgrupper som ledes av forskere med spesialkompetanse innen rusmidler og trafikksikkerhet. Organisasjonen arbeider også med å formidle nye forskningsresultater og øke kompetansen om rusmidler, risiko og trafikksikkerhet.

Hvert 2. - 3. år arrangeres en internasjonal ICADTS konferanse. Den siste konferansen ble arrangert i Seattle i 2007. Neste konferanse vil finne sted i Oslo fra 22. til 26. august 2010. Målgruppen for konferansen er trafikkforskere, trafikksikkerhetsorganisasjoner og offentlige etater med ansvar for trafikksikkerhet, inkludert politiet. Det er forventet rundt 400 deltagere fra alle verdensdeler.

Det er etablert en nasjonal arrangementskomité for 2010-konferansen med representanter fra SINTEF, Trygg Trafikk, Transportøkonomisk institutt, Samferdselsdepartementet, Utrykningspolitiet og Helsedirektoratet. Arrangementskomitéen ledes fra Folkehelseinstituttet. Det vil også bli opprettet en vitenskapelig komité med internasjonal og nasjonal deltagelse.