Mer dansk kabotasje

Med estisk bil ble en av sjåførene fra Holship Norge stanset på Håbakken i Lærdal på vei mot Bergen. Helt klart et lovbrudd, sier politiet, som likevel velger å henlegge saken mot sjåføren.

Denne bilen ble stanset og anmeldt for ulovlig kabotasje i Lærdal etter flere ukers virksomhet i Norge. Bilen ble losset og sendt tom ut av landet.

Denne bilen ble stanset og anmeldt for ulovlig kabotasje i Lærdal etter flere ukers virksomhet i Norge. Bilen ble losset og sendt tom ut av landet.

Publisert Oppdatert
- Jeg kjenner litt til Holship Drammen. De har ingenting med oss i NLF å gjøre. Skiltet kan skrive seg fra alt fra tyveri til at det er plukket av en bruktbil som kommer fra Norge. Dette får meg mest til å tro at noen prøver å skjule seg bak det kvalitetsmerke som mange av oss mener NLF skiltet er, sier forbundsstyreleder Per Madsen da vi viser ham NLF-logoen på den anmeldte bilen.

- Jeg kjenner litt til Holship Drammen. De har ingenting med oss i NLF å gjøre. Skiltet kan skrive seg fra alt fra tyveri til at det er plukket av en bruktbil som kommer fra Norge. Dette får meg mest til å tro at noen prøver å skjule seg bak det kvalitetsmerke som mange av oss mener NLF skiltet er, sier forbundsstyreleder Per Madsen da vi viser ham NLF-logoen på den anmeldte bilen.

Holship Norge i Drammen fordeler grønnsakskasser til hele landet.

Tidligere i år ble vi tipset om utstrakt bruk av utenlandske biler til disse oppdragene.

Ved en anledning fikk vår tipser også slått av en prat med en av de danske sjåførene. Han kunne fortelle at Holship Danmark nå har seks biler som går fast for Holship Norge AS, altså fast kjøring med utenlandske biler i Norge.

Holship Norge er et heleid datterselskap av Holship Danmark og driver med tredjepartslogistikk hvor de driver vask, lagring og distribusjon av grønnsakskasser i plast. Dette foregår på Holship sitt anlegg utenfor Drammen.

Da vi skrev om saken i vår svarte Marius Hvaal fra Holship Norge at dette er transport som er leid inn og som foregår på vegne av eieren av kassene, Ifco Systems Norge og det ble understreket at det ikke var brudd på kabotasjebestemmelsene.

Hvordan dette gikk til fikk vi den gang ikke noe klart svar på. På spørsmål om hvilke transportører som har denne kjøringen fikk vi til svar; Forskjellige transportører.

Hengerne er fra Holship Danmark bekreftet Hvaal, men bilene skal altså være spredt rundt på flere transportører, men vi fikk ikke vite hvilke det var snakk om. Noen av bilene skal være fra Holships kontor i Polen og noen andre kommer fra det danske kontoret, forklarer han.

Ingen løyver

Holship Norge AS har ingen løyver for godstransport i Norge, men vi får forklart at de bruker et firma som heter Borgen Flyttebyrå AS i Buskerud som har 4 løyver og holder til på samme adresse i Støperigata. Derfra får vi ingen kommentar til hva løyvene blir brukt til, men blir henvist tilbake til Holship Norge.

Ifco Systems Norge bekrefter at det er de som eier kassene og kjøper transport, lagring og vask hos Holship Norge. Ifco forklarer at kassene også blir transportert av Bama Logistikk, men hovedsakelig foregår transporten gjennom Holship Norge. Transportordrene blir sendt fra Ifco daglig får vi beskjed om, så ordner Holship resten. Ifco kunne ikke gi noen tall på antall kasser det er snakk om årlig, men det dreier seg om transport til hele landet.

Nå er altså transportøren anmeldt for ulovlig kabotasje og selv om saken mot den estiske sjåføren ble henlagt, kommer politiet til å kaste et blikk på foretaket.

- Dette er helt klart et lovbrudd, sier politiadvokat Knut Broberg i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Han sier videre at dette med ulovlig kabotasje er et saksfelt som er i ferd med å utvikle seg fremover og som politiet kommer til å jobbe en del med. En del av problemet er at det ikke finnes noe særlig rettspraksis på dette området enda.

- Å straffeforfølge utenlandske foretak er heller ikke lett, innrømmer Broberg.

Den aktuelle bilen fra Holship Norge som ble stanset i Lærdal, måtte uansett losse på stedet og ble sendt tom ut av landet.

- Det er helt riktig at en av våre biler ble stoppet. Dette er ene og alene på grunn av en feil som har blitt gjort av en av våre medarbeidere, dette er selvfølgelig en feil som ikke skal skje.

Holship Norge AS beklager denne hendelsen på det sterkeste og vi stiller oss bak de kabotasjebestemmelsene som er, sier daglig leder i Holship Norge, Marius Hvaal, i en kommentar til anmeldelsen i Lærdal.

Vi har foreløpig ikke fått svar på våre oppfølgingsspørsmål om dette betyr at de heretter ikke vil bruke utenlandske biler på sine faste ruter i Norge. Vi har heller ikke kunnet bringe på det rene hvilke norske transportører Holship eventuelt måtte ha avtale med.

Les også: Kim Johansen anmeldt

Les også: Kim Johansen igjen...

Les også: Dansker og ulovlig kabotasje

Les også: - Anneberg visste

Les også: Gasstransport stoppet av politiet

Les også: Gasstransporten mellom Stavanger og Oslo har stoppet opp

Les også: Vil ikke ha gassen

Les også: Ulovlig asketransport?