Nå er Norge innlemmet i GPS-systemet Galileo

EØS-komiteen vedtok 8. juli å innlemme Norge i navigasjonssatellittprogrammet Galileo som om få år vil supplere det amerikanske militære GPS-systemet med et europeisk sivilt system.

Publisert Oppdatert

Sammen vil systemene gi brukerne vesentlig bedre tilgang på posisjonsangivelse, navigasjonstjenester og tidsinformasjon. Galileo vil tilby flere nye tjenester, blant annet knyttet til søk og redningstjenester.

Galileo er utviklet av den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency), hvor Norge deltar og har vært aktivt med i utviklingen av systemet. Galileo-systemet vil blant annet gjøre bruk av en bakkestasjon ved den norske Troll-basen i Antarktis og av Svalsat i nærheten av Longyearbyen.

Galileo er et av EUs hittil største industriprosjekter og totalt skal systemet bestå av 30 satellitter når det er fullt utbygget i 2013. EØS-vedtaket, som ikke omfatter Island og Liechtenstein, innebærer et finansielt bidrag fra Norge på omlag 70 millioner euro i perioden 2009-2013.