Ny forskrift om farlig gods

Den nye forskriften innebærer en innskjerping av dagens regler om transport av eksplosiver. Blant annet er det innført forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere på samme kjøretøy. Det blir også bedre regulering av andre særlige problemområder.

SR Transport ekspanderte voldsomt i løpet av kort tid og disponerte på det meste omkring 100 biler. Illustrasjonsfoto.
SR Transport ekspanderte voldsomt i løpet av kort tid og disponerte på det meste omkring 100 biler. Illustrasjonsfoto.
Publisert Oppdatert

Forskriften innebærer en revisjon av regelverket om landtransport av farlig gods på vei og jernbane, og tar inn endringer både i ADR-avtalen og RID-reglementet, samt Direktiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlandstransport av farlig gods.

Det har vært et mål å unngå dobbeltregulering og hull i rammeforskriften sett i forhold til det europeiske og internasjonale regelverket. Enkelte regeltekniske justeringer har også vært nødvendig, både for å forenkle, gi bedre oversikt og lette forståelsen.

Forskriften om landtransport av farlig gods ble fastsatt av DSB 1. april, og den trer i kraft 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt oppheves någjeldende forskrift av 1. desember 2006 nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane.

Norsk oversettelse av ADR/RID 2009 er sendt til trykking, og forventes å være klar i slutten av mai til Farlig gods-konferansen.