Schenker anmeldes for brudd på kabotasjeregler

Den 2. september ble et vogntog fra det belgiske transportselskapet TranspoHans stanset av Statens vegvesen på Maurset, på vestsiden av Hardangervidda. Myndighetene anmelder både transportør og speditør fordi de mener transporten strider mot kabotasjereglene. Samme vogntog og samme sjåfør ble uken før denne kontrollen stanset av de samme kontrollørene. Vogntoget var da på sin andre tur fra Oslo til Bergen for Schenker.

Samme vogntog og samme sjåfør ble uken før denne kontrollen stanset av de samme kontrollørene. Vogntoget var da på sin andre tur fra Oslo til Bergen for Schenker.

Samme vogntog og samme sjåfør ble uken før denne kontrollen stanset av de samme kontrollørene. Vogntoget var da på sin andre tur fra Oslo til Bergen for Schenker. Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
- Vi mener dette er planlagt, løpende aktivitet og ila vogntoget kjøreforbud. Vi har sendt vår rapport til politiet, som må vurdere videre saksgang, sier Rykkje.

- Vi mener dette er planlagt, løpende aktivitet og ila vogntoget kjøreforbud. Vi har sendt vår rapport til politiet, som må vurdere videre saksgang, sier Rykkje.

Det er nå to år siden TransportMagasinet første gang mottok tips om at TranspoHans hadde fast kjøring av medisiner for Schenker fra Oslo til Bergen og Trondheim.

Det er nå to år siden TransportMagasinet første gang mottok tips om at TranspoHans hadde fast kjøring av medisiner for Schenker fra Oslo til Bergen og Trondheim. Foto: Simen Bråthen, www.trailerfoto.no

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, uttaler seg på prinsipiell basis da vi ber ham kommentere saken.

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, uttaler seg på prinsipiell basis da vi ber ham kommentere saken.

Etter det TransportMagasinet kjenner til ble det da gjort et skriftlig vedtak, hvorpå sjåføren fikk beskjed om at det ville bli vurdert anmeldelse hvis han kom tilbake i samme rute uken etter.

- Vi sendte med ham Samferdselsdepartementets nyeste rundskriv, med beskjed om å fremlegge det for oppdragsgiver, sier Dag Rykkje som foretok kontrollen.

I Samferdselsdepartementets rundskriv datert 21. august 2013, presiserer myndighetene at speditører ikke vil ha adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis selv innenfor rammene av reglene om at det kan utføres tre oppdrag innenfor en periode på syv dager.

Kabotasje kan ikke utføres på en slik måte at det skapes en permanent eller løpende aktivitet. Transportører som ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må være etablert i Norge og ha løyve for nasjonal transport. Dette gjelder også for oppdrag som utføres som samlefrakt.

Det er denne presiseringen Statens vegvesen mener bør gjelde i dette aktuelle tilfellet. Mandagen etter den første kontrollen var altså vogntoget igjen på tur mellom Oslo og Bergen på oppdrag for Schenker. Statens vegvesen velger derfor å politianmelde både transportør og speditør.

- Vi mener dette er planlagt, løpende aktivitet og ila vogntoget kjøreforbud. Vi har sendt vår rapport til politiet, som må vurdere videre saksgang, sier Rykkje.

Varene ble fraktet videre med norsk trekkvogn.

Ikke ulovlig

Vi kontaktet kommunikasjonssjef i Schenker, Einar Spurkeland, men ut over at de kjente til saken ønsket han ikke å si så mye. Istedet ble vi oppfordret til å ta kontakt med NHO Logistikk og Transport for en kommentar.

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, uttaler seg på prinsipiell basis da vi ber ham kommentere saken.

- Jeg kjenner til at en av våre medlemsbedrifter er stoppet og bedt om å dokumentere det som skal dokumenteres i forhold til kabotasjeregelverket. Vi har fått opplyst at all rettmessig dokumentasjon er vist frem, inklusiv en bekreftelse fra selskapet om at kjøringen ikke er regelmessig, hvorpå kontrolløren fra Statens vegvesen spurte om statistikk for hele august for den aktuelle bilen, på grunn av påstand om at det kjøres regelmessig kabotasje. Vi mener for det første at det ikke er lov å kreve slik statistikk etter rundskrivets tekst og for det andre mener vi at tre turer i løpet av sju dager er blitt til nettopp for å dekke det som vi kaller uregelmessig og ikke planlagt kabotasje.

Det skal ikke være noe tilleggskriterium, det vil være umulig å kontrollere.

Den eneste presiseringen i det siste rundskrivet fra Samferdselsdepartementet er at man skal ha med ordentlig last inn i landet. Vi mener departementet anvender en tilleggsfortolkning som det ikke er grunnlag for i statens egen forskrift fra 2003 og heller ikke fra forordningen fra 2009 i EU. Dette er det springende punktet slik vi ser det, sier Erling Sæther.

Omtalt tidligere

NHO Logistikk og Transport mener altså at Schenker fortsatt kan bruke TranspoHans på det mange oppfatter som permanente ruter i Norge. TransportMagasinet har også tidligere skrevet om Schenker og den belgiske transportøren. Dengang uttalte Schenker at dette handlet om posisjonering for eksportlasting og kalte det varierende oppdrag og ikke et fast mønster.

Det er nå to år siden TransportMagasinet første gang mottok tips om at TranspoHans hadde fast kjøring av medisiner for Schenker fra Oslo til Bergen og Trondheim.

Les også: Avslørt av sine egne?

Vi snakket dengang med norske transportører som bekreftet å ha mistet denne kjøringen.

I tillegg sjekket vi TranspoHans sine nettsider, der det fremgikk klart og tydelig at den belgiske transportøren kjørte faste ruter på faste dager fra Oslo til Bergen og Trondheim. Straks etter at vi tok kontakt med Schenker for en kommentar forsvant disse opplysningene fra hjemmesiden til TranspoHans.

Nå blir det opp til politi og påtalemyndighet å finne ut om Schenkers bruk av den utenlandske transportøren er på rett side av loven.

Les også: Kabotasjepraksis hos Schenker AS

NHO Logistikk og Transport mener at Schenker fortsatt kan bruke TranspoHans på det mange oppfatter som permanente ruter i Norge.

NHO Logistikk og Transport mener at Schenker fortsatt kan bruke TranspoHans på det mange oppfatter som permanente ruter i Norge. Foto: Simen Bråthen, www.trailerfoto.no