Stopp for lastebiler over 40 tonn i Sverige

Svenskene veier internasjonal trafikk.

Publisert Oppdatert
Juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.

Juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.

Det er konsekvensen etter en høyesterettsdom at det svenske politiet mot slutten av forrige uke begynte å stille krav om at internasjonal transport maksimalt skal veie 40 tonn.

Det opplyser den danske transportorganisasjonen DTL. (Dansk Transport og Logistik)

Årsaken skal være en dom angående overvekt der retten la EU-reglene for tillatt vekt i internasjonal kjøring til grunn.

I saken det er snakk om dreide det seg om en transport til Frankrike, men det svenske politiet har altså besluttet å bruke en maksimal grense på 40 tonn for 5- og 6-akslede kjøretøyer.

Stoppes ved grensen

Retten har altså ikke tatt hensyn til de reelle vektgrensene i de nordiske landene og konsekvensen er at kjøretøyer stoppes ved grensen eller ved avkjøring fra ferger i svenske havner.

Ifølge DTL er de i kontakt med myndighetene og gjennom Nordic Logistics Association (der også NLF er medlem) ønsker de å finne en snarlig løsning på problemet.

NLF overrasket

NLF opplyser på sin side i dag at de svært overrasket over det hele. I likhet med tungt.no har også de fått henvendelser om at vogntog på vei over svenskegrensen har blitt stanset.

- Fastholdes det regimet som svenske politimyndigheter her legger opp til, vil svært mye av transporten mellom de nordiske landene måtte kjøre med redusert nyttelast og lengder i forhold til tidligere. Brorparten av nordiske vogntog vil da være ulovlige å krysse grensene med, selv uten last, hevder NLF.

Svenske kontrollører kan ikke ensidig endre den kontrollpraksis de nordiske landene har hatt i en årrekke, uten at det foreligger en beslutning fra overordnet kontrollmyndighet i Sverige, hevder NLFS juridiske direktør, Robert Aksnes.

- Skal Sverige starte å håndheve direktiv 96/53 også for transport mellom de nordiske landene, må de varsle grundig om det på forhånd, avslutter han i en presseuttalelse.

Det svenske politet håndhever 40 tonn totalvekt og har fra slutten av forrige uke foretatt kontroller på dette.

Det svenske politet håndhever 40 tonn totalvekt og har fra slutten av forrige uke foretatt kontroller på dette.