Transportbedriftenes Landsforening bytter navn

1. februar var det ikke lenger noe som het "Transportbedriftenes Landsforening." Foreningens nye navn er derimot NHO Transport.

Publisert Oppdatert

Da foreningen ble dannet i 1929 het den Norges Rutebileierforbund. Så skiftet de navn en gang på midten av 90-tallet til det velkjente Transporbedriftenes Landsforening.

Nå er det altså dags med nytt navn. NHO Transport vil bli etterfulgt av en del forbedringstiltak og fremtidige endringer er beskrevet i et eget brev til medlemmene.