- Trist som faen

Etter fire år som leder av Transportkomiteen på Stortinget, tar Per Sandberg (Frp) bladet fra munnen: - Neste års budsjett fortjener overskriften ”Trist som faen”.

Per Sandberg

Per Sandberg

Publisert Oppdatert

Årets Oslokonferanse med fokus på vei- og veibygging, samlet veiinteresserte, særlig fra Oslo og Akershus, til drøyt fire timer med innlegg og diskusjoner på Hotell Opera i Oslo 3. november.

Som eneste inviterte politiker fikk Fremskrittspartiets nestleder, Per Sandberg, relativt uimotsagt rettet inn mange skyts mot det han mener er en feig samferdselspolitikk, mangel på planlegging og ikke minst større visjoner for fremtiden.

- Neste års statsbudsjett gjør meg "trist som faen", for å låne en kjent boktittel. Med den satsingen som skjer både nasjonalt og her i Oslo-regionen vil veikapitalen smuldre opp og forfallet vil fortsette, mener Per Sandberg.

Per Sandberg gikk av som leder av Transportkomiteen etter høstens valg og er nå ny leder av Justiskomiteen. Men samferdsel står fortsatt hans hjerte nær. Så nært at han kom tilbake for å være med på debatten, selv om han måtte stikke rett etter innlegget sitt for å delta i et møte på Stortinget om Frps alternative justisbudsjett.

- En, to eller tre milliarder mer til samferdsel. Det spiller liten rolle så lenge fokus er feil. Sannheten, som ingen vil ta inn over seg, er at det er forventet en stor vekst og tilflytting til Oslo-regionen i årene som kommer. Likevel snakker alle sammen om jernbane. Vi har til og med et veivesen som snakker om jernbane, sier Per Sandberg.

Nord-trønderen gjentok noe han har uttalt også tidligere, nemlig at Oslo ikke er en storby, men en "filleby", sammenlignet med byer i andre land.

- Japans hovedstad Tokyo har 40 millioner innbyggere. De bygger samferdsel i flere etasjer. Si det i Norge og du blir latterliggjort. Men å bygge tunneler - det er tradisjon i Norge, sa Per Sandberg, som la til at han er meget skeptisk til tunneler.

- Det er ikke noe problem å bygge seg ut av køutfordringene i Oslo og Akershus. Det er bare noen som gjør det til det, hevder Sandberg.

Sandberg mener daværende samferdselsminister og senere statsminister Trygve Brattelis motorveiplan fra 1962 er langt mer ambisiøs enn veiplanene som listes opp av Stoltenberg III-regjeringen. Han stiller selv spørsmålet om hvorfor det ikke har skjedd mer på 50 år og svarer:

- Jo, fordi det er noen som ikke har ønsket den utviklinga som ble skissert den gang.

- Noen har en ambisjon om at vi ikke skal ha noen vekst - at alt skal gå saktere. De forteller ikke at det også betyr færre arbeidsplasser og mindre velferd. Hvem er disse menneskene som nekter å innse at Norge er avhengig av bedre veier. Hvem er disse kreftene som sier at vi skal ha nedgang i antall kjøretøy?

Per Sandberg navnga både Pål Prestrud, direktør i Cicero og Arvid Strand på Transportøkonomisk Institutt (TØI) som to av de mest kjente "motkreftene"

- Pål Prestrud er forsker på polarrev, nærmere bestemt forekomst av rabies på polarrev. Jeg er ikke så sikker på at han er den rette til å mene noe om vei.

Oslokonferansen ble arrangert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), avdeling Oslo/Akershus.

Du kan lese mer om Oslokonferansen i neste nummer av AnleggsMagasinet (nummer 9, 2009) som gis ut fredag 20. november.