Ulovlig kabotasje?

- Vi blir kontrollert i hytt og pine, men når vi selv melder om mistenkeligheter, er det det skremmende stille.

Publisert Oppdatert

- Hei, jeg er nettopp nede på Filipstadkaia. Der er det en båt som losser tømmer på finske biler som etter sigende går til Ilseng. Jeg har møtt de samme bilene flere ganger. Det forteller David Rosario på telefon til TransportMagasinet. - De kommer sannsynligvis til å kjøre der hele uken, og jeg har naturlig nok mistanke om ulovlig kabotasjekjøring.

Nå har jeg ringt fire eller fem etater. Jeg har ringt politiet, arbeidstilsynet, Vegdirektoratet og gud vet hvor. Men enten forstår de ikke hva jeg prater om eller så har de ikke noe med det, eller så er riktig mann på ferie.

Som sjåfører blir vi jo kontrollert i hytt og pine. Men når vi selv melder fra om mulige ulovligheter, er responsen skremmende dårlig.

Hvorfor er det ingen som tar tak i dette? Det er jo enormt store verdier som går tapt. Dette tar livet av bransjen, og ingen ser ut til å bry seg, avslutter en oppgitt Rosario.

Ukentlig får vi i TransportMagasinet "rapporter" fra sjåfører langs veien som kan fortelle det samme.