Vil ha høydebegrensning på 4,0 meter

Like før nyttår sendte Statens vegvesen ut et høringsforslag som vil få store konsekvenser for bransjen hvis regelendringene blir vedtatt. Myndighetene vil at norske lastebiler heretter skal holde seg under 4,0 meter. Begrunnelsen er trafikksikkerhet.

tunnel 4m

tunnel 4m

Publisert Oppdatert

Om et knapt år kan vi altså oppleve at fire meter er største tillatte høyde på kjøretøy på offentlig vei.

Det foreslås en endring i kjøretøyforskriften, gjeldende fra første januar 2011.

Ifølge Vegdirektoratet blir forslaget om høydebegrensning først og fremst fremmet på bakgrunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn.

"Innføring av en høydebegrensning er en av flere faktorer som vil bidra til å bedre kjøretøyenes stabilitet noe som igjen vil minske risikoen for velteulykker. Vegdirektoratet vurderer det også slik at en innføring av en høydebegrensning vil bidra til å begrense omfanget av sentrisk kjøring i tunneler noe som vil redusere risikoen for møteulykker", skriver de i høringsforslaget.

I tillegg anser Vegdirektoratet det også slik at begrensning av høyden på kjøretøy vil minske omfanget av materielle skader på tunneler og underganger.

Det foreslås å innføre en maksimal høyde på kjøretøy i Norge på 4,00 meter inklusive last. Dette er i samsvar med det harmoniserte høydekravet i direktiv 96/53/EF og det nasjonale høydekravet i de langt fleste europeiske land. Imidlertid foreslås det unntak for spesialtransporter av udelbart gods.

For å gi markedet litt tid til å tilpasse seg det nye høydekravet foreslås det at høydekravet skal gjelde for kjøretøy som registreres fra og med 1. januar 2011. Videre foreslås det at kjøretøy som er registrert før denne dato kan benyttes i en overgangsperiode frem til og med 31.desember 2020.

Vegdirektoratet håper med denne høringen å få tilbakemeldinger på hvilke konsekvenser en høydebegrensning vil kunne få, og åpner for alternativ begrensning på 4,20 meter, noe som vil samsvare mer med dagens transportmateriell.

Vi kommer tilbake med kommentarer til denne høringen i TransportMagasinets første utgave i 2010.