Vil lavere fart redde liv?

– Fem prosent lavere fart på norske kan redde 93 liv i året, uttalte professor Per A. Løken til Vårt Land fredag. Nå får professoren kritikk fra foreningen Nei til frontkollisjoner.

Opprettet

Foreningen mener professorens uttalelser bare flytter fokus fra vei til sjåfør.- Forslaget er ikke godt nok. Man kan redde liv ved å redusere farten, men redder langt fra helsen. Vi har mange eksempler fra folk som henvender seg til oss for å fortelle om ødelagte liv. Folk mister helse, hus, hjem og familie på grunn av at de blir sengeliggende eller sittende i rullestol resten av livet. De mener de har et liv uten mening, sier administrerende direktør Per-Kaare Holdal i Nei til frontkollisjoner.

Vil redde helsen. Holdal mener derfor at forslaget om å redusere fartsgrensene langt fra er tilstrekkelig. I et møte med statsminister Jens Stoltenberg mandag skal Nei til frontkollisjoner legge fram et eget forslag.

- Vårt forslag vil vise hvordan vi i løpet av en tiårsperiode kan spare helsen til 200.000 personer og redde 1.500 liv, sier Holdal.