23 km nytt rekkverk i Sør-Trøndelag

Arvid Gjerde AS satte 2,3 mil rekkverk i 2017 - snittpris per meter er 600 kroner

Sist oppdatert

Langs fylkesvegene i Sør-Trøndelag er det satt en god del rekkverk i år.

Til sammen finnes det mer enn 800 000 meter med rekkverk langs fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag.

Mye er gammelt og fungerer ikke slik det skal lenger, og er modent for utskiftning.

- I år har vi satt rundt 23 kilometer med rekkverk, og det er til sammen en god innsats for sikkerheten til de som ferdes langs vegene, sier byggeleder Øyvind Bernhard Mæhle i Statens vegvesen.

Snittpris på 600 kroner meteren

En meter rekkverk koster mellom 400 – 3500 kr meteren. Det vanligste rekkverket som settes kommer i snitt på 600 kr pr meter.

Bakgrunnen for prisforskjellene er styrkeklassen rekkverket er i. Enkelt sagt vil et rekkverk med stolpeavstand på 4 meter koste mindre enn et stuprekkverk med bakskinne og stolpeavstand på 1 meter. Mye av rekkverket som blir satt lags fylkesvegnettet settes med en stolpeavstand på 2 meter, men hva som blir satt avhenger av flere forhold, blant annet fartsgrensen.

Statens vegvesen i Sør-Trøndelag har en kontrakt med entreprenør Arvid Gjerde AS som setter rekkverkene.

Langs disse vegene er det satt rekkverk:

Fv. 800 fra Børsa til Thamshavn har vi skiftet ut så å si alt av rekkverk. Det er skiftet ut 8500 meter med rekkverk.

Fv. 709 i Skaun har vi satt 325 meter med rekkverk.

Fv. 708 i Aundalen i Melhus har vi fjernet det gamle rekkverket og forsterket kanten, før vi satte 1165 meter med nytt rekkverk på strekningen.

Fv. 831 på Byneset i Trondheim har vi av trafikksikkerhetsmessige hensyn sikret området mellom fylkesvegen og avkjørselen og huset til en nabo.

Fv. 680 langs Rovatnet i Snillfjord har vi tatt et helhetlig større løft med ny asfalt, nye skilt og nytt rekkverk. Her har vi satt nesten 1800 meter med rekkverk mot vannet.

Fv. 950 rundt en gang- og sykkelvegbru på Smiskaret i Malvik har vi satt rekkverk.

Fv. 718 i Rissa har vi satt 900 meter med rekkverk mot fv. 715.

Fv. 861 ved Jonsvatnet i Trondheim har vi satt til sammen 2500 meter med rekkverk.

Fv. 720 ved krysset med fv. 715 i Rissa har vi satt 230 meter med rekkverk

Fv. 55 på Saufjellet i Åfjord har vi satt 700 meter med rekkverk.

Fv. 470 Sundlibakkan ved Orkanger/Fannrem har vi satt 220 meter med rekkverk i forbindelse med forsterkning av en skråning som glei ut og hvor det gamle rekkverket var svært dårlig.

Fv. 963 har vi satt 430 meter med rekkverk langs en svingete strekning ned mot Selbustranda.

Fv. 950 i Hommelvik har vi satt 100 meter med rekkverk for å skille vegbanen og gang- og sykkelvegen.

Fv. 30 på Singsås har vi satt 300 meter med rekkverk etter at vegen ble forsterket etter å ha blitt skadet i et ras som gikk over vegen og jernbanen i fjor.

Fv. 671 på Hovin har vi satt 325 meter med rekkverk langs vegen mot en bekk.

Fv. 172 i Lensvik har vi satt 180 meter med rekkverk.

Fv. 301 mellom Snillfjord og Hemne har vi skiftet ut 100 meter med rekkverk.

Fv. 147 i Denstad skal vi nå før jul sette 900 meter med rekkverk.

Fv. 196 ved Smistad i Rissa skal vi nå før jul sette 500 meter med rekkverk.

Skal redusere skadeomfang

Formålet med rekkverk er å redusere skadeomfanget på mennesker og materiell mest mulig ved utforkjøringsulykker. Rekkverk skal fungere slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til kjøretøyet stopper, eller leder kjøretøyet tilbake til kjørebanen, men ikke lenger enn at det unngår å kollidere med møtende kjøretøy.

Abonner på AnleggsMagasinet her

Denne saken ble første gang publisert 10/01 2018, og sist oppdatert 09/01 2018