Asfaltglede for milliarder

I løpet av de kommende månedene skal det legges 2,7 millioner tonn asfalt på 390 mil norske veier.

En ny asfaltsesong venter, til en verdi av 2,9 milliarder kroner.
En ny asfaltsesong venter, til en verdi av 2,9 milliarder kroner.
Sist oppdatert

Denne sommeren skal veidekket på over 390 mil riks- og fylkesveier vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele veien fra Oslo til Rabat i Marokko, en strekning det hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans. 2,7 millioner tonn asfalt går med til jobben

Nesten tre milliarder

Asfaltkontraktene har en samlet verdi på rundt 2,9 milliarder kroner. 1,2 milliarder av dette brukes på riksveier og 1,7 milliarder på fylkesveier.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut september.

– Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering. Litt asfalt på nybygde veier er også med i de 77 kontraktene som vi inngår med asfaltentreprenørene, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Vis hensyn

Asfaltgleden har også en nedside. Arbeidsfolk langs veiene blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.

– Hver eneste dag er asfaltarbeiderne utsatt for farlige hendelser. De som arbeider på veien har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på. Derfor er det viktig at bilister respekterer skilting og de som dirigerer trafikken. Slik kan de som arbeider der ha en trygg arbeidsplass. Slik kan bilistene også slippe skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier Sund.

I løpet av en asfaltsesong blir 300 uønskede hendelser registrert, hvor bilister er involvert. For å være minst mulig til sjenanse for trafikkavviklingen gjennomfører Vegvesenet asfaltarbeidene om natten der det er mulig.