50.000 kvadratmeter rives

Riveprosjekt dominert av brutal maskinkraft og gjenbruk

Maskinfører Osmund Juva, tilter førerhytta på deres nye Cat 336F med 30 grader og konsentrerer seg om jobben.
Maskinfører Osmund Juva, tilter førerhytta på deres nye Cat 336F med 30 grader og konsentrerer seg om jobben. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

I slutten av august 2015 beltet de første rivemaskinene inn og begynte å tygge ned cellulosefabrikken her på Tofte i Hurum.

Dette har vært en av de største rivejobbene i Norge den siste tiden, bygningsmassen som skal vekk, er på 50.000 kvadratmeter.

Flere av byggene er over 30 meter høye. Produksjonsutstyret har blitt demontert på forhånd, ikke en liten jobb siden dette var en stor fabrikk. På det meste var det 250 mann fra Polen, Litauen og India som jobbet med demontering. Sodabygget som skjulte Norges største dampkjele, var 60 meter høyt. Men dette og flere andre konstruksjoner var bygget i stål og ble demontert ved hjelp av blant annet mobilkraner. Mange av de tilhørende tankene var 40 meter høye, disse og annet produksjonsutstyr ble solgt og er på vei til Vietnam.

Maskinparken kan beskrives som relativt kraftig: Cat 390D LME, Cat 365C UHD, Cat 336F HDHW UHD, Cat 349E (2 stk), Cat 336D, Cat 327D, Cat 323D og til slutt men ikke minst en Volvo 700 som hadde en servicedag.
Maskinparken kan beskrives som relativt kraftig: Cat 390D LME, Cat 365C UHD, Cat 336F HDHW UHD, Cat 349E (2 stk), Cat 336D, Cat 327D, Cat 323D og til slutt men ikke minst en Volvo 700 som hadde en servicedag. Foto: Fredrik Saugstad
Cat 349E med Cat MP40 betongknuser, en maskin på omtrent 55 tonn. Maskinene tar ut veldig mye av stålet selv, men i tillegg går alt gjennom et knuseverk som tar ut resten.
Cat 349E med Cat MP40 betongknuser, en maskin på omtrent 55 tonn. Maskinene tar ut veldig mye av stålet selv, men i tillegg går alt gjennom et knuseverk som tar ut resten. Foto: Fredrik Saugstad
Etter hvert som produksjonsutstyret blir plukket ned og ryddet bort, står det bygningsmasse av betong og tegl tilbake.
Etter hvert som produksjonsutstyret blir plukket ned og ryddet bort, står det bygningsmasse av betong og tegl tilbake. Foto: Fredrik Saugstad

80.000 tonn betong

Etter hvert som produksjonsutstyret blir plukket ned og ryddet bort, står det bygningsmasse av betong og tegl tilbake. Tilgangen på riveklare bygninger har bestemt AF Decoms innsats på området. Opp til 13 personer har jobbet med prosjektet og maskinparken har blitt justert sammen med jobbmengden.

Rå kraft kan beskrive Cat 390D LME på ca 95 tonn. Den har gått mest med pigg men kan også brukes til å rive opp betongplater med steinskuffe eller rippertann
Rå kraft kan beskrive Cat 390D LME på ca 95 tonn. Den har gått mest med pigg men kan også brukes til å rive opp betongplater med steinskuffe eller rippertann Foto: Fredrik Saugstad
Anleggsleder Odd Arne Urnes tok seg tid til å vise oss rundt på det store området med åtte rivemaskiner i aksjon.
Anleggsleder Odd Arne Urnes tok seg tid til å vise oss rundt på det store området med åtte rivemaskiner i aksjon. Foto: Fredrik Saugstad

Ferdig ryddet før sommerferien

Fra syv til 11 maskiner har vært i bruk. Anleggsleder Odd Arne Urnes viste oss rundt på det store området. Sammen med prosjektleder Sindre Johansen koordinerer han maskinflåten og maskinførerne. Innen sommeren 2016 skal det være ryddet. Da skal også fundamentene være revet til en meter under terreng.

Gjenbruk

I tillegg til ren brutal maskinkraft, brukes det boring og skyting til dette. Når de er ferdig, har de revet en beregnet betongmasse på 80.000 tonn. Det er søkt om å gjenbruke mesteparten her på området. Massene blir knust med knuseverk på området, deretter blir det lagt der oppdragsgiver ønsker å jevne ut terrenget.

Syv til ni tusen av 80.000 tonn vil bli kjørt ut av området. Den høye graden av gjenbruk var en av forutsetningene i anbudet.

Sindre Johansen mener også det er bra miljøregnskap når man slipper å kjøre ut så store mengder. En stor mengde stål blir også tatt ut og sendt til gjenvinning, stålet som maskinene skiller ut blir lagt i kasser og hentet av deres egen Volvo A25 med krokløft. Den er kjekk på store prosjekter med intern kildesortering som her.

Cat 365C UHD, med dette oppsettet veier maskinen omtrent 92 tonn og kan nå 33 meter opp i luften med Cat MP20 betongsaks. Maskinføreren bruker en kombinasjon av kamera noen meter fra saksa og det han kan se fra vinduet selv.
Cat 365C UHD, med dette oppsettet veier maskinen omtrent 92 tonn og kan nå 33 meter opp i luften med Cat MP20 betongsaks. Maskinføreren bruker en kombinasjon av kamera noen meter fra saksa og det han kan se fra vinduet selv. Foto: Fredrik Saugstad

Kraftig maskinpark

HMS er strengt og blant annet er anleggsområdet sikret med to inngjerdinger.

Behovet for å få jobbe i fred er dessuten godt synlig når man står litt unna og ser på deres Cat365C som setter i gang med de øverste etasjene 30 meter over bakken. Teglstein og store klumper med armert betong treffer stadig bakken med stor kraft. Maskinen er den med høyest rekkevidde (33 meter) i AF Decoms verktøykasse. Den gikk med en Cat MP20 betongsaks da AnleggsMagasinet besøkte området. Etter den har revet de øverste etasjene, er bordet dekket for resten av maskinflåten.

Nye Cat 336 HDHW UHD

I alt var åtte rivemaskiner og to dumpere i sving. Blant dem var den helt nye Cat 336F HDHW UHD (High and Wide, Heavy Duty, Ultra High Demolition). Den blir beskrevet som svært fleksibel ved at man kan bytte mellom lengre eller kortere bom. Bak spakene satt en konsentrert, men avslappet maskinfører ved navn Åsmund Juva. Førerhytta kan tiltes 30 grader og maskinen er spekket med alt utstyr

Intern ståltransport med en Volvo A25D dumper med krokløft. En maskin AF Decom gikk til anskaffelse av da de rev Follum fabrikker. Kjekk å ha på store prosjekter med intern kildesortering.
Intern ståltransport med en Volvo A25D dumper med krokløft. En maskin AF Decom gikk til anskaffelse av da de rev Follum fabrikker. Kjekk å ha på store prosjekter med intern kildesortering. Foto: Fredrik Saugstad

Denne saken ble første gang publisert 25/03 2016, og sist oppdatert 06/04 2017