Oppsving på Kongsvingerbanen

876 millioner kroner skal investeres på Kongsvingerbanen, strekningen Lillestrøm−Åbogen. Kontaktledningsnettet fra 1951 skal skiftes ut med nytt strømforsyningsanlegg.

Oppstart for byggefasen er planlagt 1. oktober 2018, mens prosjektet forventes avsluttet høsten 2021. Foto: Geir Hasle
Oppstart for byggefasen er planlagt 1. oktober 2018, mens prosjektet forventes avsluttet høsten 2021. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Det er et omfattende prosjekt Bane Nor nå er i gang med. I disse dager lyses entreprisen ut pånytt KL-anlegg med autotrafo på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Åbogen.

Prosjektet omfatter boring og fundamentering av 2200 master og åk på banestrekket. Hele KL-anlegget skal bygges ut, og det samme skal svakstrømanlegget. I tillegg skal det strekkes ny fiber.

Ferdig i 2021

Oppstart for byggefasen er planlagt 1. oktober 2018, mens prosjektet forventes avsluttet høsten 2021. Totalverdi for Bane Nor er 876 millioner kroner. Dette inkluderer både egne og andres kostnader, prosjektering, innkjøp og leverandører i byggefasen.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system 20 anlegg, og denne strekningen inngår ikke i prosjektet.

Fornyelse av KL med AT på Kongsvingerbanen har allerede vært igjennom en prosjektering for noen år siden, men ble i 2015 stanset av ønsket til Statens Järnvägar om å få kjøre flere tog mellom Oslo og Stockholm.

Konkurranse fra E16

Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. Banen har stor trafikk av både gods- og persontog, og trafikken består av lokaltog (65 prosent), region- og fjerntog til og fra Sverige (15 prosent) og godstog (20 prosent).

Kongsvingerbanen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen Kongsvinger–Oslo. Banen møter sterk konkurranse fra privatbil med en utbygget E16. Kongsvingerbanen er også en viktig godsbane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen.