Advarer mot "anleggs-smitte"

Jobber du i nærheten av dyrka mark? Isåfall bør du vite dette.

Det varsles at det i år vil være spesiell fokus på risikoen for å spre smitte ved anleggsarbeid. Risikoen er størst ved dyrka mark, men smitte er også funnet i private hager.
Det varsles at det i år vil være spesiell fokus på risikoen for å spre smitte ved anleggsarbeid. Risikoen er størst ved dyrka mark, men smitte er også funnet i private hager. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Mattilsynet går nå ut med advarsler om risikoen for spredning av planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda.

Smitte kan spres både med jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester.

Faren for spredning er størst fra dyrka mark. I sjeldnere tilfeller kan det forekomme alvorlige planteskadegjørere og ugras på gjengrodde arealer, i skog og i private hager.

Ugras og PCN

Potetcystenematoder (PCN), potetkreft og lys ringråte på potet er eksempler på planteskadegjørere som kan spres med jord. Frø av floghavre og rotbiter av parkslirekne, som er en invaderende planteart, er tilsvarende eksempler på ugras. Spesielt PCN overlever mange år i jorda, og mange ugras er vanskelige å bli kvitt heter det i en pressemelding.

Nå minner tilsynet om Matlovens krav om aktsomhet og at de før igangsetting av anleggsarbeid bør kontaktes for å gi informasjon om hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

Denne saken ble første gang publisert 29/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017