AF Gruppen bygger fylkesvei 32 i Porsgrunn

AF Gruppen (AFG) er innstilt av Statens vegvesen Region sør som totalentreprenør for byggingen av fylkesvei 32 i Porsgrunn.

Lilleelvkrysset i Porsgrunn har vært en flaskehals i mange år. Målet med ny veg fra Gimlevegen til Augestadvegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn bedre. Illustrasjon: vegvesen.no
Lilleelvkrysset i Porsgrunn har vært en flaskehals i mange år. Målet med ny veg fra Gimlevegen til Augestadvegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn bedre. Illustrasjon: vegvesen.no
Sist oppdatert

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) er det største vegprosjektet i bypakke Grenland. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise og omfatter prosjektering og bygging av ny fylkesveg mellom jernbanen og boligbebyggelsen.

Grunnforholdene er vanskelige og Statens vegvesen ønsket entreprenørenes forslag til teknisk løsning. AF Gruppen og Norconsult har i nært samspill med Statens vegvesen gjennom prosedyre for konkurransepreget dialog utviklet den tekniske løsningen.

Video

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 230 eks. mva. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene i februar 2016. Entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2018.

Denne saken ble første gang publisert 19/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017