AF Gruppen fikk totalentreprisen E18 Tvedestrand - Arendal

Pris: 3.076 milliarder kroner - Skal være ferdig oktober 2019

Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne.
Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne. Foto: Nye Veier
Sist oppdatert

Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal til AF Gruppen Norge AS.

Kontrakten er Nye Veiers første, og den beløper seg til 3.076 MRD NOK eks mva. Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne.

Historisk

– Det er historisk at Nye Veier signerer sin første totalentreprisekontrakt. Vi er glad for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger.  Tildelingen viser også at norske entreprenører er store nok til å både delta i og vinne slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Og selv om Nye Veier og AF Gruppen har en liten prisdifferanse i pressemeldingene sine, så kan vi være enige om at det er en stor kontrakt:

AF Gruppen:

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 3.200 eks. mva. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene vinteren 2017. Arbeidene skal ferdigstilles allerede høsten 2019.

- AF har lang erfaring med store og komplekse samferdselsprosjekter, og denne entreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er glade for å ha vunnet dette gigantprosjektet, og ser frem til å bygge smartere og raskere sammen med Nye Veier, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Totalentreprise

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging. Konkurransen om bygging av E18 Tvedestrand-Arendal ble kunngjort 29. februar 2016. Ved fristens utløp 8. april var det kommet inn ti søkere. Søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget og fire tilbydere ble med videre i prosessen: AF Gruppen Norge AS, Skanska Norge AS, NCC Construction AS og Hochtief Infra.

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar.

Krever elektroniske tennsatser

- Får å øke sikkerheten i sprengningsarbeidene, krever vi bruk av elektroniske tennsatser. Det er krav til 50 prosent faglært arbeidskraft og syv prosent lærlinger i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg søker vi et tett samarbeid med lokale skattemyndigheter, politiet og Arbeidstilsynet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi mener alt dette skal bidra til et godt arbeidsmiljø og seriøsitet, forklarer utbyggingssjef Tordis Vandeskog.

Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt av Tvedestrand og Arendal kommuner i 2014. Prosjektet er klar for utbyggingsfase, og NyeVeier prekvalifiserte fire entreprenører i mai 2016,

Kontrakten planlegges signert 16. desember.

Veistrekningen er ventet ferdigstilt i oktober 2019.

 

Omfattende entreprise

Strekningen inneholder 27 bruer, 2 nye planskilte kryss, 4 tunneler og 9 kulverter og driftsunderganger.

Nye Veier AS overtok ansvaret for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal fra 01.01.2016. Prosjektet omfatter 23km ny 4 felts E18 med fartsgrense 110 km/t + 14km fylkesvei.

Her et bilde fra traseen ved Hørdalen ved Sagene.
Her et bilde fra traseen ved Hørdalen ved Sagene. Foto: Nye Veier

Denne saken ble første gang publisert 01/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017