AF Gruppen skal rehabilitere Fosskolltunnelen

AF Gruppen innstilt til kontrakt om rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen i Lier

E18 Fosskolltunnelen består av tre parallelle tunnelløp som alle skal utbedres for å tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg utføres en del påkrevde vedlikeholdstiltak, samt miljøtiltak for å rense vegovervann fra tunnelanlegget ut i lokale bekker og vassdrag.
E18 Fosskolltunnelen består av tre parallelle tunnelløp som alle skal utbedres for å tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg utføres en del påkrevde vedlikeholdstiltak, samt miljøtiltak for å rense vegovervann fra tunnelanlegget ut i lokale bekker og vassdrag.
Sist oppdatert

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Fosskolltunnelen på E 18 i Lier kommune. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i og utenfor tunnel, fjellsikring, vann- og frostsikring, tekniske bygg og elektroarbeider.

Arbeidet starter i oktober 2015 med forventet ferdigstillelse januar 2017. Kontrakten er en hovedentreprise og verdien er estimert til MNOK 157 ekskl. mva.

-Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Vi har bred erfaring med kompliserte samferdselsprosjekter og tunnelrehabilitering, og ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen.

Dette skal gjøres:

  • alt gammelt sikkerhetsutstyr skiftes ut, elektronisk utstyr og styringssystemer
  • alle tre tunnelløp får ny belysning og sikkerhetsutstyr
  • det skal utføres supplerende ettersikring av berg, nytt vann- og frostsikringshvelv monteres
  • nytt rensebasseng monteres like syd for tunnelanlegget
  • trafikkstyringsanlegg i dagsonen etableres for å kunne stoppe og lede om trafikk langs E18

Denne saken ble første gang publisert 29/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017