AF Gruppen utvider kontraktsarbeidet på Follobanen

AF skal i ytterligere to år utføre anleggsarbeider knyttet til bygging av tunnel. Oppdraget er en del av AGJV sin kontrakt med Jernbaneverket.

AF skal blant annet lage tverrforbindelser mellom jernbanetunnelene og ny adkomsttunnel.
AF skal blant annet lage tverrforbindelser mellom jernbanetunnelene og ny adkomsttunnel. Foto: Jernbaneverket
Sist oppdatert

AF Gruppen (AFG) har inngått avtale om å utvide samarbeidet med arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) på Follobanen.

Oppdraget er en del av AGJV sin kontrakt med Jernbaneverket.

Starter nå

Oppdraget starter i november 2016. Arbeidene som nå er avtalt, omfatter bygging av tverrforbindelser mellom jernbanetunnelene, ny adkomsttunnel og andre anleggsarbeider på Follobanen. Avtalens verdi er anslått til ca. MNOK 200.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel

Denne saken ble første gang publisert 16/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017