AF Gruppens beste kvartalsresultat:

AF Gruppens beste kvartalsresultat noensinne

Omsetning ble MNOK 3 490 (2 567), tilsvarende en vekst på 35 % fra samme kvartal i fjor.

AF Gruppen går så det griner kan man si. Administrerende direktør Pål Egil Rønn gleder seg over at AF-motoren drar på alle seks sylindre. Foto: AF Gruppen
AF Gruppen går så det griner kan man si. Administrerende direktør Pål Egil Rønn gleder seg over at AF-motoren drar på alle seks sylindre. Foto: AF Gruppen
Sist oppdatert

I en pressemelding fra AF Gruppen kan vi lese at selskapet nettopp har levert deres beste kvartalsresultat noensinne:

Omsetning ble MNOK 3 490 (2 567), tilsvarende en vekst på 35 % fra samme kvartal i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 262 (153) og resultatmarginen for kvartalet var 7,5 % (6,0 %). Resultat før skatt ble MNOK 262 (153) og resultatmarginen for kvartalet var 7,5 % (6,0 %).

Omsetning for 1. halvår var MNOK 6 024 (4 862) og resultat før skatt var MNOK 397 (245). Resultatmargin for 1. halvår var 6,6 % (5,0 %).

AF Gruppens samlede ordrereserve var MNOK 11 552 (11 427). Avkastning på investert kapital var 43,7 % (41,6 %). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 223 (24) i 2. kvartal og MNOK 716 (-106) i 1. halvår.

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for 2. kvartal var 0,8 (1,2). For 1. halvår var H-verdien 0,4 (1,1). Det samlede sykefraværet for 2. kvartal var 3,2 % (3,2 %). For 1. halvår var sykefraværet 3,9 % (3,5 %).

Avtalen om kjøp av 70 % av aksjene i Målselv Maskin & Transport ble gjennomført 4. juni.

- Vårt kontinuerlige arbeid med bygging av felles kultur og utvikling av våre medarbeidere gir resultater. Det er gledelig å se at motoren drar på alle seks sylindrer, og at det innenfor alle våre virksomhetsområder er gode prestasjoner. Organisasjonen er i stadig vekst og har økt kapasiteten betydelig. Over 80 % av våre ledere rekrutteres fra egne rekker og dette gir oss god kontinuitet. Selv om vi har positiv utvikling på de fleste måleparametere har vi fortsatt stort potensial for forbedring. Vi vil fortsette å investere i utvikling av våre medarbeidere og bygge organisasjonen gjennom å rekruttere medarbeidere med vårt verdigrunnlag, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Over 80 % av våre ledere rekrutteres fra egne rekker og dette gir oss god kontinuitet. Selv om vi har positiv utvikling på de fleste måleparametere har vi fortsatt stort potensial for forbedring. Foto: AF Gruppen
Over 80 % av våre ledere rekrutteres fra egne rekker og dette gir oss god kontinuitet. Selv om vi har positiv utvikling på de fleste måleparametere har vi fortsatt stort potensial for forbedring. Foto: AF Gruppen Foto: AF-Gruppen

Denne saken ble første gang publisert 21/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017