AFG med 12 prosents vekst

I en presset bransje viser AF Gruppen solid vekst og solid resultatmargin.

AF Anlegg fortsetter med et høyt aktivitetsnivå i kvartalet og enheten leverer solide resultater. På prosjektet E39 Kristiansand vest-Mandal øst er bemanningen i dag på rundt 600 personer totalt. Det er et stort og utfordrende prosjekt, og fremdriften er i henhold til plan.
AF Anlegg fortsetter med et høyt aktivitetsnivå i kvartalet og enheten leverer solide resultater. På prosjektet E39 Kristiansand vest-Mandal øst er bemanningen i dag på rundt 600 personer totalt. Det er et stort og utfordrende prosjekt, og fremdriften er i henhold til plan. Foto: Fredrik Saugstad
Publisert Oppdatert

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon, kan man lese pressemeldingen om tredjekvartals resultatet.

AF Gruppens omsetning var MNOK 5 069 (4 536) i 3. kvartal og MNOK 16 146 (13 111) i årets ni første måneder.

Vekst

Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 12 prosent og 23 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor.

Omsetningen økte med 12 prosent til MNOK 5 069 i kvartalet, mens resultatet før skatt økte med 8 prosent til MNOK 339.

Resultatmargin langt over snittet

Resultat før skatt ble MNOK 339 (313) i 3. kvartal og MNOK 929 (764) i årets ni første måneder. Dette ga en resultatmargin på 6,7 prosent (6,9 prosent) i 3. kvartal og 5,8 prosent (5,8 prosent) i årets ni første måneder.

Dette er langt over snittet blant de 20 største entreprenørene som endte på 0,7 prosent i 2018 ifølge KPMG.

Gode tall

Samlet ordrereserve var MNOK 23 000 (18 920) ved utgangen av kvartalet.
Kontantstrøm fra driften ble MNOK 182 (100) i 3. kvartal 2019.
AF Gruppen hadde per 30. september 2019 netto rentebærende gjeld på MNOK 598.
Per 30. september 2018 hadde AF netto rentebærende fordringer på MNOK 680.
Endringen skyldes hovedsakelig implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 1. januar 2019.
Balanseførte leieforpliktelser som i år innregnes som følge av standardendringen var MNOK 881 per 30. september 2019 og disse inngår i netto rentebærende gjeld.
Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,32 (2,24).

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at AF Gruppen har gjennomført kjøpet av Betonmast AS gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som per i dag eies 67,4 prosent av AF Gruppen og 32,6 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast.

- AF skal være i kontinuerlig utvikling og utfordre etablerte sannheter. Gjennom tiår har vi vært i konstant bevegelse og vi har nylig ønsket 1 000 nye medarbeidere velkommen til AF-familien. Kjøpet av Betonmast vil stå som en betydelig milepæl i AF Gruppens historie og er starten på noe vi tror vil bli et fantastisk partnerskap. Samlet har vi svært sterk kompetanse. Vår ambisjon er å videreutvikle denne kompetansen og skape varige verdier for våre interessenter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.