Satser i sør: - Det er nå vi kan vise handlekraft

Fylkesordfører tar opp to prosjekter som raskt kan forseres ved bruk av statlige tiltaksmidler for å sikre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen.

Fv. 456 Stokkeland bru i Søgne i Kristiansand kommune. Den røde linjen viser nåværende vei.
Fv. 456 Stokkeland bru i Søgne i Kristiansand kommune. Den røde linjen viser nåværende vei. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

– De to prosjektene i Kristiansand og Åmli har begge ferdige reguleringsplaner, men mangler finansiering. Derfor vil det være gode prosjekt å bringe inn for å sikre aktiviteten i bransjen, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

De to prosjektene det er snakk om, er fv. 456 Stokkeland bru i Kristiansand og fv. 415 Fiane-Simonstad i Åmli, sistnevnte kan bli en gavepakke til tungtransporten.

Dette er de to prosjektene det er snakk om:

Prosjekt Nr.1
Fv 415 Fiane – Simonstad i Åmli kommune: Vegoppgradering for næringstransport og inneholder vegbygging, betongarbeid, konsulentoppdrag Kostnad: Ca. 200 millioner kroner eks. mva.

Fv. 415 ved Simonstad. Det er planlagt ny trasé for å unngå at tungtrafikk blir stående fast vinterstid.
Fv. 415 ved Simonstad. Det er planlagt ny trasé for å unngå at tungtrafikk blir stående fast vinterstid. Foto: Agder fylkeskommune

Prosjekt Nr.2:

Fv 456 Stokkeland bru, Søgne i Kristiansand kommune: Inneholder brufornying, betong, vegbygging og konsulentoppdrag Kostnad: Ca. 110 millioner kroner eks. mva.

De to prosjektene kan lyses ut på offentlig anbudsrunde i henholdsvis mai/juni og sommeren i år. Begge kan få oppstart kommende høst. Disser er ferdig planlagt, men har så langt ikke fått midler til bygging.

– Det er nå vi kan vise handlekraft. Vi lanserer disse prosjektene som tiltak vi raskt kan sette i gang, og som er viktige for landsdelen vår, avslutter fylkesordføreren.