Anko AS har gjennomført kjøpet av Geomatikk Survey AS

Anko AS kjøper opp nok et selskap innen geomatikk og blir med det et av de største i Norge.

Det er en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og vi ser allerede sterke synergier ved å gå sammen. Vi arbeider nå på flere felles prosjekter, og vi kan levere flere tjenester og prosjekter til markedet», sier daglig leder Stian Lomeland i Anko AS.
Det er en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og vi ser allerede sterke synergier ved å gå sammen. Vi arbeider nå på flere felles prosjekter, og vi kan levere flere tjenester og prosjekter til markedet», sier daglig leder Stian Lomeland i Anko AS. Foto: Geomatikk Survey
Sist oppdatert

Det ble i juni inngått intensjonsavtale om at Anko AS kjøper 100% av aksjene i Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS. Kjøpet ble gjennomført 2. juli 2020, og Geomatikk Survey AS endrer nå navn til Anko Survey AS. Anko Survey AS fusjoneres med Anko AS med Anko AS som overtakende selskap. Fusjonen forventes å være gjennomført i november 2020.

Kjøpet av Geomatikk Survey tilfører Anko 30 erfarne oppmålingsingeniører, og et solid fagmiljø innen bygg- og anleggsstikking, oppmåling etter matrikkelloven, etablering av terrengmodeller, masseberegning, 3D modellering med terrestrisk laserskanning, samt dronekartlegging.

Anko-gruppen:

Anko-gruppen vil med Geomatikk Survey forsterke sin virksomhet i Bergen og Oslo, samt få nytt avdelingskontor i Sarpsborg. Anko-gruppen forsterkes som nasjonal leverandør av ingeniørtjenester innen oppmåling, og har nå avdelingskontorer sju steder i Norge.

Anko-gruppen har fra tidligere et avdelingskontor og datterselskapet Anlegg & Maskin Support AS på Østlandet, en virksomhet som forsterkes betydelig med Geomatikk Survey AS.

Med Geomatikk Survey AS og øvrige datterselskaper har Anko-gruppen nå 125 oppmålingsingeniører, og inkluderer Anko AS med fem avdelingskontorer, Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand, Anko Maritime AS i Stavanger, Anlegg & Maskin Support AS i Oslo, og altså Geomatikk Survey AS fra 2. juli 2020. Anko-gruppen leverer alt av ingeniørtjenester innen oppmåling, matrikkeltjenester og maskinstyring.

Denne saken ble første gang publisert 11/09 2020, og sist oppdatert 10/09 2020