Hevder ansatte i Vegvesenet flykter

Veidekke og Skanska har allerede sagt at de ønsker regionreformen dit pepper’n gror. Og nå melder NITO om at ansatte i Vegvesenet flykter fra etaten.

NITO frykter at regionreformen vil splitte Statens vegvesen innen 2020.
NITO frykter at regionreformen vil splitte Statens vegvesen innen 2020. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Stortinget har allerede vedtatt å overføre fylkesvegnettets administrasjon fra Vegvesenet til fylkene. Over 1600 etatsansatte kan dermed havne i de nye regionene.

Nå forteller NITOs hovedtillitsvalgte til VG at 70 vegvesenansatte har takket ja til jobber i private selskaper og ytterligere 70 har gått til kommuner og andre offentlige virksomheter. Siw Tyldum mener det er tragisk at fagmiljøene Statens vegvesen har bygd opp i 150 år nå risikerer å splittes opp.

«Dårlig idé»

NITO har blant annet Veidekke og Skanska med seg. Konsernsjef Ståle Rød i Skanska har omtalt overføringen som «en veldig dårlig idé».

Siw Tyldum er bekymret for hvordan de nye regionene vil løse overgangen. Hun sier til VG at dette er små og sårbare miljøer, og at hun er spent på hvordan overgangen skal løses uten at disse blir fullstendig torpedert.

Ikke noe svar

NITO peker på at Vegvesenet har en rekke mindre seksjoner, som tar for seg spesialområder som for eksempel tunnel og betong, geoteknikk og skred. Seksjonene er rett og slett for små til å splittes opp, mener Tyldum, og forteller at det foreløpig ikke er gitt noe svar på hvordan denne kompetansen skal bevares i overføringen.

Lite interessert

I følge Siw Tyldum virker flere fylkeskommuner lite interessert i å overta ansatte fra Vegvesenet når reformen trer i kraft.

– De vil i stedet løse dette eksempelvis gjennom private aktører, og da forsvinner mye av den kompetansen som vi har bygget opp over lang tid. Jeg tror ikke alle fylkeskommunene har forstått kompleksiteten i det de skal overta, sier hun til VG.

Den manglende interessen for ansatte fra Vegvesenet skal ifølge Tyldum ha ført til at mange har forlatt etaten i frykt for å ikke ha jobb i framtiden.

Avdramatiserer

Direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i Statens vegvesen, Vidar Lødrup, avdramatiserer situasjonen. Han opplyser til VG at 383 ansatte har sluttet i etaten mellom januar og juni 2018. Det er en liten økning fra 316, som hadde sluttet ved utgangen av andre tertial i fjor. Statens vegvesen har totalt rundt 7000 ansatte.

Lødrup mener NITOs framstilling av årsaken til avgangene er noe unyansert, men er enig i at overføringen av administrasjonen av fylkesvegnettet kan være noe av årsaken til økningen i antall oppsigelser.

– Økningen er i seg selv ikke dramatisk, men reformen bringer med seg en usikker periode preget av omstillinger. Vi har ikke noe hold for å si at økningen skyldes regionreformen, men det er rimelig å anta at det er noe av forklaringen, sier han til VG.