Han åpnet Norges første bærekraftgodkjente vegprosjekt

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet den nye vegen med bistand fra tømmerbilsjåfør Greger Roger Hansebakken.

Greg Hansebakken har gledet seg til å få byttet ut Bagnskleiva med Bagnskleivtunnelen. Tirsdag bistod tømmerbilsjåføren samferdselsministeren under snorklippingen inne i den nye tunnelen.
Greg Hansebakken har gledet seg til å få byttet ut Bagnskleiva med Bagnskleivtunnelen. Tirsdag bistod tømmerbilsjåføren samferdselsministeren under snorklippingen inne i den nye tunnelen. Foto: Vegvesen
Publisert Oppdatert

Ti måneder før planlagt åpning sommeren 2020, inviterte Statens vegvesen til vegåpning E16 Bagn-Bjørgo tirsdag 29. oktober.

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet den nye vegen med bistand fra tømmerbilsjåfør Greger Roger Hansebakken.

E16 er en viktig rute mellom øst og vest. Europas mest moderne høyfjellsovergang gjør at vegen over Filefjell som regel er åpen når andre fjelloverganger er stengt i Sør-Norge.

Hansebakken fra Bagn i Valdres er en av yrkessjåførene som nå får en tryggere og mer forutsigbar arbeidsdag med ny tunnel fra Bagn til Klosbøle. Når E16 Bagn-Bjørgo åpner slipper trafikken på E16 i Valdres en av de siste "vestlandsvegene" på Østlandet i Bagnskleiva.

Kjerringsvingen og brua over Begna

Det er også stor helgetrafikk på E16 gjennom Valdres. i tillegg til tunnelen er utretting av den såkalte Kjerringsvingen det største tiltaket på den nye vegen. Det er også bygd ny bru over Begna.

Lastebiler og andre tunge kjøretøy har stått på kryss og tvers i den beryktede Bagnskleiva vinter etter vinter. Nå kan de ta beinvegen gjennom den 4,3 kilometer lange og moderne tunnelen med forbikjøringsfelt i stigningen mot Fagernes.

Internasjonalt anerkjent

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen.
Dette er en tilsvarende ordning som BREEAM som er utbredt i byggsektoren.
CEEQUAL handler blant annet om å få ned klimagassutslipp ved å spare ressurser og energi.
Tidligere har Skanska fått CEEQUAL-godkjent et kraftverk i Nord Trøndelag. Skanska og Statens vegvesen jobber også med å CEEQUAL-sertifisering av OPS-prosjektet rv. 3/25 i Løten/Elverum.
Flere entreprenører jobber også for å oppnå CEEQUAL-sertifisering på andre prosjekter.

– Det er positivt fordi erfaringen fra byggsektoren er at man kan ta store steg sammen dersom man samles om ett system og utvikler dette i fellesskap, klimarådgiver i Skanska, Henning Fjeldheim.

Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland og klimarådgiver Henning Fjeldheim er stolte over at E16 er sertifisert som det første vegprosjektet i Norge av britiske Ceequal.
Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland og klimarådgiver Henning Fjeldheim er stolte over at E16 er sertifisert som det første vegprosjektet i Norge av britiske Ceequal. Foto: Vegvesen

Han mener det gjøres mye bra i næringen allerede som kan bygges videre på, men det er også et forbedringspotensial.

Anleggsbransjen må bidra aktivt for å bli en del av løsningen på miljøutfordringene vi står overfor. Større grad av samarbeid enn tidligere er grunnleggende for dette.
Henning Fjeldheim, klimarådgiver i Skanska.

Initiativ fra Skanska

Skanska tok initiativet til å jobbe med CEEQUAL i vegprosjektet i 2017. E16 Bagn – Bjørgo egnet seg godt da prosjektet allerede hadde gode planer for ytre miljø. Sammen med Statens vegvesen har entreprenøren jobbet målrettet for å høste poeng og tilfredsstille de omfattende kravene for bærekraftsertifisering i byggefasen. E16 Bagn-Bjørgo oppnådde toppkarakteren «Excellent».