Entreprenør Arne Olav Lund AS vant kontrakten

Bygger nytt sykkelfelt og fortau langs fylkesvei 604 Professor Kohts vei i Bærum.

Daglig leder Ole Petter Anvik hos Arne Olav Lund AS og avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen ser fram til et godt samarbeid. Foto: Svv
Daglig leder Ole Petter Anvik hos Arne Olav Lund AS og avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen ser fram til et godt samarbeid. Foto: Svv
Sist oppdatert

Det skal bygges tosidig sykkelfelt og fortau på sørsiden av Professor Kohts vei. Strekningen på 1250 meter strekker seg fra krysset Professor Kohts vei /Markalléen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei.

Seks entreprenører leverte tilbud

Entreprenør Arne Olav Lund AS var tilbyderen med lavest pris, 78 890 622 kr. ekskl. mva. Prosjektet har en forventet totalkostnad på 231 millioner kr.

Fakta om strekningen:

Prosjektet har en forventet totalkostnad på 231 millioner kr.

Professor Kohts vei er fylkesvei, men prosjektet er finansiert med statlige midler samt bompenger fra O3. Prosjektet er en del av Bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus.

Totalkostnaden inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet. Det var til sammen seks entreprenører som hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 26. januar 2018.

Sammenhengende sykkelfelt mellom Høvik og Lysaker

Fylkesvei 604 Professor Kohts vei er en del av regional sykkelveg langs E18 mellom Sandvika og Oslo.

Når dette prosjektet er ferdig utbygget, vil det være sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

Abonner på AnleggsMagasinet

Denne saken ble første gang publisert 09/03 2018, og sist oppdatert 08/03 2018