Askim Entreprenør bygger Garderveien

Kontrakten på 1,3 km fylkesvei har en verdi på 96 millioner

Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten samt gående og syklende. Illuastrasjon: SVV
Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten samt gående og syklende. Illuastrasjon: SVV
Sist oppdatert

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt med Askim Entreprenør om bygging av ny fylkesvei 279 Garderveien.

Byggestart ved påsketider

Byggingen av ny fylkesvei 279 starter etter en samhandling som Askim Entreprenør og Statens vegvesen skal ha i mars.

Askim Entreprenør skal være ferdig med sine byggearbeider i 2020.

Flere kryss, rundkjøringer, busshuoldeplasser, lysanlegg og omlegging av vannledningen inngår i kontrakten. Illustrasjon: SSV
Flere kryss, rundkjøringer, busshuoldeplasser, lysanlegg og omlegging av vannledningen inngår i kontrakten. Illustrasjon: SSV
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (til venstre) i Statens vegvesen og administrerende direktør Thor-Ole Risser i Askim Entreprenør undertegnet torsdag 8. februar kontrakt om bygging av ny fv. 279 Garderveien. Foto: SVV
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (til venstre) i Statens vegvesen og administrerende direktør Thor-Ole Risser i Askim Entreprenør undertegnet torsdag 8. februar kontrakt om bygging av ny fv. 279 Garderveien. Foto: SVV

96 millioner

Avtalen mellom Askim Entreprenør og Statens vegvesen har en kontraktssum på 95.937.773,61 pluss moms.

Fakta fylkesvei 279:

Utbyggingen av fylkesvei 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3. Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten samt gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.

Askim Entreprenør skal gjennomføre følgende arbeider på oppdrag for vegvesenet:

 • Bygge ny hovedvei på den 1,3 kilometer lange strekningen mellom Støvin gård og Fetsund sentrum. Ny fylkesvei 279 Garderveien skal bygges som en tofeltsvei i ny trase.
 • Bygge rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom Garderveien og Faldalsveien.
 • Bygge t-kryss i Engerveien.
 • Bygge flere mindre kryss.
 • Gjøre tiltak på ca. 1,2 kilometer med tilhørende sideveier.
 • Bygge ca. 2,1 kilometer med gang- og sykkelveier.
 • Bygge ca. 150 meter fortau.
 • Bygge syv bussholdeplasser.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om vannledningen for Nedre Romerike Vannverk.
 • Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet kommune.
 • Etablere nytt overvannssystem som knyttes til det eksisterende anlegget i Fetsund sentrum.
 • Legge nye trekkerør og omlegging av eksisterende kabler.
 • Etablere støttefylling i ravinedal.
 • Etablere nye adkomster til private eiendommer.

Abonner på AnleggsMagasinet:

Denne saken ble første gang publisert 12/02 2018, og sist oppdatert 11/02 2018