Nå forsterkes viktige bruer for tømmertransporten

Åtte viktige bruer for tømmertransporten blir nå forsterket for å tåle vogntog med tyngre lass.

Steinbrua i Østfold er en av de åtte bruene som skal tåle 60 tonn.
Steinbrua i Østfold er en av de åtte bruene som skal tåle 60 tonn. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

I Nasjonal transportplan for 2018-2029 satte regjeringen av 300 millioner kroner over seks år for å utbedre flaskehalser for tømmertransporten. Arbeidet er i gang, og i 2019 blir disse åtte bruene forsterket:

Steinsbrua på fv. 21 i Østfold

Resa bru på fv. 700 i Trøndelag

Vesterli bru på fv. 813 i Nordland

Sagstu bru på fv. 152 i Aust-Agder

Fidje bru på fv. 406 i Aust-Agder

Homme bru og Skaue bru, begge på fv. 455 i Vest-Agder

Løkenkvern bru på fv. 237 i Hedmark

I tillegg delfinansieres forsterkning av Folda bru på fv. 17 i Trøndelag.

Ganske mange flere

– Flere tømmervogntog på 60 tonn på vegnettet har vært et ønske fra skogbruksnæringa. Når disse bruene er forsterket, kan ganske mange flere tømmertransporter gå med tyngre lass, sier prosjektleder Bernt Iversen i Vegdirektoratet.

– Det er en vinn-vinn-situasjon, som gir bedre økonomi i skogbruksnæringa, og færre vogntog på vegene.

Tettere sammen

Kine Thoresen har ledet Statens vegvesens arbeid med å forsterke Steinsbrua i Østfold.

– Steinsbrua er ei fritt opplagt bjelkebru med betongdekke i ett spenn på 52 meter. Vi har forsterket brua ved å knytte stålet og betongen i konstruksjonen tettere sammen. Det har også vært nødvendig å installere forsterkningsplater på undersida av brua.

– Sveisearbeidet har vært vanskelig på grunn av lite tilgjengelig arbeidsrom, og det har også vært utfordringer med trafikkavviklingen på stedet mens arbeidet har pågått. Men med godt samarbeid entreprenørens fagfolk har vi fått det til, sier Thoresen.

Største flaskehals

Valg av hvilke bruer som er viktigst å få forsterka har skjedd i nært samarbeid med skogbruksnæringen.

– Steinsbrua i Østfold har vært en av de aller største flaskehalsene for vår næring. Derfor er dette gode nyheter, sier Dag Skjølaas i Norsk Skogeierforbund.

– Vogntog på 60 tonn totalvekt i stedet for 50 tonn sparer oss for hver fjerde tur. Det reduserer både kostnadene og klimagassutslippene, understreker Skjølaas.

Arbeidet med bruforsterkning fortsetter med nye bruer i resten av seksårsperioden.