Avsetter 200 millioner for fremtidige tap

Veidekke har gjennomført en gjennomlysning og evaluering av entreprenør- og industrivirksomheten.

Jimmy Bengtsson og Veidekke gjør grep som skal skal løfte selskapets lønnsomhet.
Jimmy Bengtsson og Veidekke gjør grep som skal skal løfte selskapets lønnsomhet. Foto: Veidekke
Publisert Oppdatert

Veidekke har gjennomført en gjennomlysning og evaluering av entreprenør- og industrivirksomheten, skriver selskapet i en pressemelding.

Resultatet for fjerde kvartal 2019 vil bli belastet med avsetninger for fremtidige tap på enkelte prosjekter i porteføljen, i tillegg til restruktureringskostnader i entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge.

Gjennomlysningen har avdekket behov for å redusere risikoen i deler av prosjektporteføljen, og vi har i den forbindelse besluttet å foreta avsetninger for tap i enkelte prosjekter. I tillegg gjennomfører entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge strategiske tilpasninger
Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA.

Rendyrker

Veidekke annonserte i november at selskapet har til hensikt å skille ut eiendomsvirksomheten. Arbeidet med å etablere denne virksomheten med endret eierstruktur går som planlagt, og beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring vil finne sted i løpet av første halvår 2020.

Etter delingen vil Veidekke være en rendyrket entreprenør- og industrivirksomhet.

Fremtidige tap: 200 millioner

Jimmy Bengtsson
Jimmy Bengtsson Foto: Veidekke

• Veidekke har besluttet å avsette NOK 200 millioner for fremtidige tap i prosjektporteføljen i den svenske entreprenørvirksomheten. Avsetningen belastes resultatet for fjerde kvartal 2019.

Restruktureringskostnader: 130 millioner

Grepene vi nå gjør danner grunnlaget for etableringen av en rendyrket og solid entreprenør- og industrivirksomhet. Restruktureringene er en del av igangsatte forbedringsinitiativer som skal løfte selskapets lønnsomhet, og prosjektavsetningene gjør at vi er komfortable med risikoen i gjenværende prosjektportefølje når vi går inn i 2020
Jimmy Bengtsson

• Veidekkes entreprenørvirksomheter i Norge og Sverige har i løpet av 2019 gjennomført strategiske tilpasninger av virksomheten. Dette innebærer at Veidekke resultatfører restruktureringskostnader på NOK 130 millioner. Kostnadene belastes resultatet for fjerde kvartal 2019.

Veidekkes resultat før skatt i 2019 inkludert disse postene er på om lag NOK 940 millioner.

Målsetning om margin på 3,0 - 3,5 prosent

Veidekke opprettholder målsettingen om en resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent i 2020 for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten som ble kommunisert på Veidekkes kapitalmarkedsdag i mai 2019.