Bane NOR i buildingSMART

Bane NOR er nå med i buildingSMART, organisasjonen som jobber for å utvikle åpne digitaliseringsstandarder for bygg og anlegg.

BIM-modell av Drammen stasjon, som skal bygges om og oppgraderes i forbindelse med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen.
BIM-modell av Drammen stasjon, som skal bygges om og oppgraderes i forbindelse med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Foto: Bane NOR, ill.
Publisert

– Det er viktig for oss som byggherre å delta mer aktivt for standardisering i bransjen, sier Kristin Lysebo i en pressemelding. Hun er fagansvarlig for BIM i Bane NOR.

Alessia Belini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge, sier det slik: – Å få en stor statlig aktør og kravstiller som Bane NOR som aktivt medlem i buildingSMART Norge er en viktig signaleffekt til bransjen. Åpne standarder og livsløpsperspektiv kommer til å stå sentralt i all bygging og infrastruktur i tiden framover, og Bane NORs engasjement er med å sikre at denne utvikling går enda raskere.

Sentral rolle

Bane NOR er blitt medlem i organisasjonen buildingSMART Norge for å støtte arbeidet med åpenBIM. Det handler om å få på plass standarder og løsninger for digitalisering av bygg- og anleggsnæringen med spesielt fokus på samferdselssektoren, på åpne formater.

– BuildingSMART spiller en sentral rolle i å styrke samhandlingen i bransjen. Deres åpne dataformat IFC gjør det mulig å utveksle datamodeller uavhengig av hvilken programvare de forskjellige aktørene bruker. Dette er viktig for Bane NOR, sier Kristin Lysebo.

Mest mulig rettferdig

– Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Det gjelder også overfor bygg- og anleggsnæringen. For oss er åpne standarder som IFC et viktig ledd i å sikre både god gjennomføring av prosjektene og en mest mulig rettferdig markedssituasjon. Bane NOR er også med og støtter utvikling av IFC Rail sammen med de andre byggherrene for jernbane i Norden, sier Lysebo.

– Prosjekteringen vår foregår digitalt med bygningsinformasjonsmodellering, eller BIM. Dette gir byggherren store fordeler både når det kommer til prosjektering, bygging og for fremtidige behov for gode beskrivelser av ferdig bygget jernbaneanlegg. Bane NOR er en aktiv byggherre, og vi vil være med på å utvikle åpne standarder til det beste for oss og våre leverandører, sier Bane NORs kontaktperson mot buildingSMART, Eivind Pagander Tysnes.

Rette veien

I årene som kommer vil det komme flere nye jernbaneprosjekter, som skal bygges så effektivt som mulig. Eivind Pagander Tysnes er sikker på at samarbeidet gjennom buildingSMART kommer til å bli svært nyttig.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er den rette veien å gå. Bane NOR har som mål å jobbe mer effektivt og styrke produktivitet, standardisering og digitalisering.

– Dette er ikke noe vi klarer alene. Samarbeidet om å utvikle gode bransjestandarder og åpne løsninger vil vi nå hovedmålet vårt; en sikker og god jernbane, sier Tysnes.