bane nor:

Oppretter eget AS for vedlikehold

Over 1000 av 4000 i Bane NOR overføres til nytt selskap

Bytte av sviller på Rørosbanen.
Bytte av sviller på Rørosbanen. Foto: Øystein Grue / Bane NOR
Publisert

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold.

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane NOR om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge.

Styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen.
Styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen. Foto: Hilde Lillejord / Bane NOR

I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane NOR blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen.

Våren 2019

Selskapet vil settes i drift våren 2019 og blir et heleid aksjeselskap av Bane NOR.

– I overkant av 1 000 medarbeidere i Bane NOR overføres til det nye selskapet. Alle medarbeidere som virksomhetsoverføres til det nye selskapet, overføres med de kollektive rettighetene og avtalene de har i dag, sier Frimannslund.