Ballastrensing til 386 millioner

Baneservice fikk kontrakten igjen - i tre nye år

Ballastrenseverk Foto: Baneservice
Ballastrenseverk Foto: Baneservice
Sist oppdatert

Tirsdag 6. februar signerte Bane NOR en ny kontrakt med Baneservice AS om ballastrensing på alle jernbanestrekninger.

Arbeidet starter opp på Ofotbanen til sommeren.

Baneservice, som leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet, hadde kontakten også i forrige periode. Kontraktsperioden er tre år.

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i.

Sittende: administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås og Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund. Stående fra venstre: prosjektleder Daniel Hatcher og prosjektdirektør Kjetil Nevstad fra Baneservice, og prosjektsjef Kristian Slorbak og prosjektleder Sigbjørn Korsgård fra Bane NOR. Foto: Bane NOR
Sittende: administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås og Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund. Stående fra venstre: prosjektleder Daniel Hatcher og prosjektdirektør Kjetil Nevstad fra Baneservice, og prosjektsjef Kristian Slorbak og prosjektleder Sigbjørn Korsgård fra Bane NOR. Foto: Bane NOR

Etter hvert som årene går blir pukken knust av togtrafikken, og sammen med annen forurensing som for eksempel løv, blir innholdet av finstoffer for høyt.

Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastfordeler, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.

70 prosent pris

Kontrakten ble tildelt basert på tildelingskriteriene 30 prosent oppdragsforståelse/ løsningsbeskrivelse og 70 prosent totalpris.

Abonner på AnleggsMagasinet:

Denne saken ble første gang publisert 15/02 2018, og sist oppdatert 14/02 2018