Olav ble ridder

Bergingeniør Olav Markussen er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for den norske bergindustrien.

I mer enn femti år har Olav Markussen vært en nestor i bergindustrien i Norge.
I mer enn femti år har Olav Markussen vært en nestor i bergindustrien i Norge. Foto: Norsk Bergindustri
Publisert Oppdatert

Markussen mottok utnevnelsen etter søknad fra Norsk Bergindustri med støttebrev fra Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Bergforening, tidligere stortingsrepresentant Arne Haugen og Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med bransjeforeningen Norsk Bergindustris 10-årsjubileum i fjor.

Tydelig stemme

Olav Markussen har de siste mer enn femti årene vært en nestor i bergindustrien i Norge. Han har gått foran innen bransjen når det gjelder å stå for seriøsitet og å aktivt forholde seg til rammer, lover og regler. Han har hatt som valgspråk at de bedrifter han er involvert i skal være «samfunnets beste valg».

Gjennom sin tydelige stemme for seriøsitet i bransjen har han også bidratt til at resten av bransjen har utviklet en slik holdning. Dermed har han vært en viktig medspiller som skal ha sin del av æren for at bergindustrien i Norge i dag, både enkeltbedrifter, og bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, inntar et standpunkt som sier at bransjen skal spille på samfunnets premisser.

Dypt beæret

I søknaden er det også vist til hans mangeårige rolle i bedriften, hans tid som styreleder i bransjeforeningene PGL og BIL, hans deltakelse i råd og styre for NGU, og at han satt i sammenslåingskomiteen for BIL, SIL og PGL som førte til dannelsen av Norsk Bergindustri i 2008.

Ikke minst representerte han bergindustrien i minerallovsutvalget som la fram en NOU i 1996. Markussen har fremdeles styreverv i Franzefoss Minerals og brukes som rådgiver i bransjen, Han er æresmedlem i Norsk Bergindustri, og har mottatt Bergmannsstaven for ekstraordinær innsats utover forventet ut fra rolle eller posisjon.

Olav sier selv at han ble overrasket, rørt og dypt beæret over utnevnelsen. Han ga uttrykk for at han spesielt satte pris på støtten fra Arbeidsmandsforbundet og fra Arne Haugen som var saksordfører på Stortinget under behandling av mineralloven.

– Olav Markussen har gjennom en mannsalder etterlatt seg store spor, både i mineralnæringen som sådan og i Norsk Bergindustri, og vi setter stor pris på at han blir hedret på denne måten, sier generalsekretær Anita Hall.