Bygg og anlegg går mest konkurs

Antall konkurser i Norge øker fortsatt, men økningen har flatet kraftig ut i løpet av det siste kvartalet.

Selv om det bortimot koker i anleggsbransjen om man bruker fugleperspektiv, er det fortsatt en av de sektorene med flest konkurser i følge Lindorff.
Selv om det bortimot koker i anleggsbransjen om man bruker fugleperspektiv, er det fortsatt en av de sektorene med flest konkurser i følge Lindorff. Foto: Illustrasjonsfoto Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

De siste tolv månedene t.o.m 3. kvartal er konkursøkningen på 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode foregående år, noe som er en nedgang fra 4,7 prosent for ett kvartal siden.

I mange bransjer og fylker er det nå en nedgang i antall selskaper som må stenge dørene. Etter en lengre periode med kraftig økning i antall konkurser, ser Lindorff flere tegn som tyder på en bedring i næringslivet.

Bygg og anlegg sliter mest

– Det er to bransjer som påvirker statistikken negativt. Det gjelder bygg og anlegg, samt overnatting og servering. Hvis vi ser på de øvrige bransjene, er det imidlertid en bedring over hele linjen, eksempelvis innen store bransjer som varehandel, industri og eiendom, sier Anette Willumsen, administrerende direktør for Lindorff i Norge.

Bygg og anlegg har en konkursvekst på 9,4 prosent, her er det entreprenører, malere og snekkere som driver økningen.

Tallene er hentet fra Lindorffanalysen, som gir et innblikk i gjeldsutviklingen relatert til mislighold og konkurser i Norge.

 

Bedre for støttebransjene
Flere av støttebransjene har opplevd krevende tider som følge av oljenedturen, men også her ser man nå en bedring. Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, hvor ingeniøryrker utgjør en stor andel, har en nedgang på 3,2 prosent. Informasjon og kommunikasjon (IT), opplever også en nedgang. Innen forretningsmessig tjenesteyting (rekruttering, konsulenter, renhold), som er bransjen med størst konkursøkning de siste årene, ser man nå en helt flat utvikling.

Bedring i flere fylker, også i oljebeltet
Det er store geografiske forskjeller, med en bedring i elleve av nitten fylker. Nord-Norge har opplevd en bedring over lengre tid, og denne er styrket av gode tider for reiseliv og maritim sektor. Også på Sørlandet er det færre bedrifter som må lukke dørene enn for ett år siden - landsdelen som har vært hardt truffet av oljenedturen ser ut til å være inne i en positiv utvikling igjen.

Denne saken ble første gang publisert 28/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017