CE-merking av fabrikkerte stålkonstruksjoner:

CE-tilsyn på alvor

– Ingen produsenter kan lenger hevde de ikke kjenner til at fabrikkerte stålkonstruksjoner skal CE-merkes.

Tilsynene kan foregå på hvilket som helst anlegg; veier, tunneler og all annen infrastruktur med bærende stålkonstruksjoner. (Ill.foto: Geir Hasle)
Tilsynene kan foregå på hvilket som helst anlegg; veier, tunneler og all annen infrastruktur med bærende stålkonstruksjoner. (Ill.foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert

Det sier daglig leder i Norsk Stålforbund, Kjetil Myhre, som i årevis har informert bransjen om kravene til CE-merking av fabrikkerte stålkonstruksjoner.

Ordningen ble obligatorisk for alle produsenter fra 1. juli 2014. I år startet tilsynene i bygg og anlegg, utført av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Tilsynene viser 20 prosent overtredelser, noe Myhre og Stålforbundet finner svært skuffende.

Rister på hodet

Kjetil Myhre rister på hodet av de som fortsatt tar sjansen på å levere ikke-CE-merkede produkter til bygg- og anleggsplassene, de som bruker færre penger på kvalitet og kvalitetssystemer, og kan tilby lavere priser enn de seriøse.

– Heretter risikerer de useriøse å miste kontrakter, forsikringer, garantier og ferdigattest. Å levere stål uten CE-merking kan også medføre rettslige og økonomiske konsekvenser, både for byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør, presiserer Myhre.

Videre betyr manglende CE-merking at DiBK kan kreve full stans av produktene inntil undersøkelser er utført og dokumentasjon foreligger. DiBK kan i verste fall pålegge at produktene blir demontert.

Ta det alvorlig

Hva innebærer dette for produsenter med urent mel i posen?

– Det vil høyst sannsynlig gi kraftige forsinkelser og påfølgende krav om økonomisk kompensasjon fra andre underleverandører inntil stålverkstedet blir sertifisert og kan levere CE-merkede produkter.

– Eller inntil et annet stålverksted kan overta kontraktsarbeidene, legger Myhre til.

Det er med andre ord all grunn til å ta CE-merkingen alvorlig for alle som leverer stål til veianlegg, bruer, tunneler, rør- og lystraseer og masse annen infrastruktur og bærende konstruksjoner.

Denne saken ble første gang publisert 13/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017