Bygger Jernbaneundergang på Løten

Consto Anlegg vant kontrakt på 44,8 millioner kroner i Hedmark

Kontrakt for jernbanebru i boks! Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (tv) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk. Foto: SVV.
Kontrakt for jernbanebru i boks! Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (tv) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk. Foto: SVV.
Publisert

Consto Anlegg Øst skal bygge ny jernbaneundergang for Statens vegvesen på Løten i Hedmark med en kontraktsum på 44,8 millioner kroner eks mva. Fem entreprenører konkurrerte om oppdraget.

- Det blir oppstart rundt påsketider med endelig ferdigstillelse i juli 2019, opplyser daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen.

Ikke bare en bru

Prosjektet FV166 Ny jernbanebru Løten, består av utskifting av eksisterende jernbanebru for å oppnå 4,9 m frihøyde, samt gi plass til to kjørefelt med gang- og sykkelvei. Landkarene av betong og stålbroen prefabrikeres.

Abonner på AnleggsMagasinet:

Illustrasjonen viser ny fylkesveg 166 og gang- og sykkelveg under Rørosbanen blir.. Illustrasjon: SVV
Illustrasjonen viser ny fylkesveg 166 og gang- og sykkelveg under Rørosbanen blir.. Illustrasjon: SVV

Dette medfører senkning av eksisterende vei og etablering av plass-støpte støttemurer. Prosjektet omfatter også etablering av 450 meter nye vann-, avløps- og overvannsledninger, ny belysning og ca. 1.700 meter nye kabler.

Høydebasseng i Frogn kommune og Pumpestasjon i Nittedal

Consto Anlegg har også fått to mindre oppdrag; Pumpestasjon på Slattum for Nittedal kommune en kontrakt på 18,7 millioner kroner.

For Frogn kommune skal selskapet oppføre nytt høydebasseng på Granheia for å sikre vann- og brannvanns-forsyning i kommunen. Kontrakten er på 12,6 millioner kroner eks mva.