De tillitsvalgte i Reno Norden AS støtter bedriften

De tillitsvalgte i Reno Norden AS ga 30. august en uttalelse med full støtte til bedriften mot beskyldningene som er kommet om sosial dumping. De tillitsvalgte står også frem med samme budskap i papirutgaven av Romerikes Blad 1. september.

Sist oppdatert

Uttalelsen gjengis på Maskinentreprenørenes Forbunds hjemmeside. Reno Norden AS er medlem i MEF og forbundet har gitt klar støtte til medlemsbedriften.

Uttalelsen lyder som følger:

Det har gjennom media, og spesielt Dagbladet, blitt fremsatt en rekke påstander og beskyldninger mot RenoNorden i løpet av den siste uken. De tillitsvalgte kjenner seg overhode ikke igjen i disse beskyldningene.

Generelt

Kampen mot sosiale dumping og dårlige arbeidsforhold, er en kamp som alle seriøse aktører i norsk arbeidsliv må stå sammen om. Alle tillitsvalgte i Reno Norden vet at selskapet tar sterk avstand fra dette, og vi stiller oss samlet bak ledelsen i denne saken.

Medieregisserte utspill, som det RenoNorden har vært utsatt for har ikke noe med kampen mot sosial dumping å gjøre. Det er en defokusering og skaper dårligere rammebetingelser for de aktørene som jobber mot sosial dumping på en seriøs måte.

Påstanden om sosial dumping

Sosial dumping er når utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere som utfører de samme jobbene.

Hos oss i RenoNorden har alle arbeidstakere de samme arbeidsvilkår,uansett hudfarge, nasjonalitet eller organisering. Vi har samme lønn og samme arbeidstid og tjener faktisk godt over tariffen.

Renovatørene i RenoNorden har en timelønn som er vesentlig høyere enn det bedriften er pliktig til å betale. Og selv om en stor del av de ansatte ikke er organisert, har alle ansatte likevel samme lønn.

Tariffens minstelønn, etter vårens lønnsoppgjør, hevet fra 132 til 138,50 kr. pr time. Før vårens lønnsoppgjør var minstelønnen i RenoNorden kr. 144,50, og etter nylig gjennomførte lokale forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte, er minstelønnen økt til kr.148. Utover dette har vi i vårt lønnssystem et avdelingsvis tillegg, samt 5kr i tillegg etter to års ansettelse, og ytterligere 5kr etter 5 års ansettelse.

Påstanden om slavedrift

Renovatørene har en arbeidstid på 37,5 timer i uken. Ordningen i RenoNorden som vi ansatte er svært godt fornøgd med gjør at vi faktisk ofte kan utføre jobben på kortere tid, men allikevel får full dagslønn.

Les også: Reno Norden AS beskyldes for sosial dumping

Denne saken ble første gang publisert 02/09 2010, og sist oppdatert 06/04 2017