AF-demontering i Dundee

AF Gruppen blir en krumtapp når demonteringsanlegget for olje og gass skal bygges i Dundee, Skottland fjerde største by.

Dagens Dundee havn i Skottland. (Foto: Peter Devlin)
Dagens Dundee havn i Skottland. (Foto: Peter Devlin)
Publisert

Forth Ports Limited og AF Offshore Decom UK har undertegnet en intensjonsavtale om å etablere et nytt fellesforetak, AF Dundee. Foretaket skal danne grunnlaget for å bygge et demonteringssenter for olje og gass i britisk sektor av Nordsjøen, plassert ved Dundee havn.

Mest moderne

AF Offshore Decom UK er et datterselskap i AF Gruppen og en av Nordsjøens ledende leverandører innen demontering. AF Gruppen eier og driver AF Miljøbase Vats i Norge, Nordsjøens mest moderne mottaksanlegg for offshoreinstallasjoner.

Dundee havn i Skottland ligger sentralt til for å håndtere en betydelig del av Nordsjøens demonteringsarbeid med sin nærhet til en rekke britiske olje- og gassanlegg i Nordsjøen, samt jernbane- og veiforbindelser, havneanlegg, lokale leverandører og byens kvalifiserte arbeidskraft.

10 millioners kai

Havnen eies av Forth Ports, og det installeres for tiden en kaiforlengelse til en verdi av £10 millioner på Storbritannias mest robuste kaiområde for slike store belastninger som demonteringsarbeider medfører.

AF Offshore Decom har bred erfaring etter over 15 år med demonteringsprosjekter, som Ekofisk 2/4T, Statoil H7/B11, CNRs Murchison og en rekke andre i Nordsjøen.

Avtalen vil ikke medføre stedlige investeringer i faste installasjoner for AF Gruppen.

Lønnsom demontering

− Dette er gode nyheter for byen, for den lokale økonomien og for havnen. Visjonen vår er å etablere Dundee som et viktig demonteringssenter for Nordsjøen og sikre at kundene får tilgang til en effektiv og lønnsom demonteringsløsning. Ved å inngå et samarbeid med en såpass etablert og respektert organisasjon som AF Offshore UK, vil vi helt sikkert nå denne visjonen, sier Charles Hammond, som er adm. direktør i Forth Ports.

Bengt Hildisch i AF Offshore Decom sier:

− AF Offshore Decom er svært fornøyde med å ha funnet en samarbeidspartner med samme visjon og mål som oss, å utvikle og drive et trygt og lønnsomt demonteringsanlegg i Storbritannia. Vi har vært på utkikk etter den rette muligheten som gjør oss i stand til å utvikle og utvide kapasiteten til Storbritannia og skape en bærekraftig løsning i tillegg til AF Miljøbase Vats.