Fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord

Dette er den største kontrakten Drift og vedlikehold i Statens vegvesen har signert.

Driftskontrakt 9401 Trondheim er den største driftskontrakten Statens vegvesen har signert.
Driftskontrakt 9401 Trondheim er den største driftskontrakten Statens vegvesen har signert. Foto: Illustrasjonsfoto: Veidekke
Publisert Oppdatert

Driftskontraktene Statens vegvesen inngår med Veidekke AS, innebærer brøyting, strøing og salting av vegen vinterstid, kosting og annet renhold på sommerstid, fjellsikring, ettersyn av stikkrennene som sørger for at veger ikke blir oversvømt, i tillegg til ettersyn av viktige trafikksikkerhetsinnretninger som rekkverk og skilting.

- Det er den største kontrakten Drift og vedlikehold i Statens vegvesen har signert, og vi har store forventninger til at den skal bidra både til bedre fremkommelighet og tryggere veger året rundt, ettersom det gir oss muligheten til å prioritere ressursene bedre på eget vegnett, og dermed være mer effektive, sier Ruth Myklebust, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Midt i Statens vegvesen.

Fra fem til én kontrakt

Når Statens vegvesen nå inngår en så stor driftskontrakt, med en entreprenør som skal stå for drift av en såpass lang vegstrekning, medfører det flere fordeler, påpeker hun.

I en situasjon med stor aktivitet i dette området, og koordinering med flere aktører, settes det store krav til samhandling for å unngå uheldige konsekvenser for trafikantene. Tidligere bestod tilsvarende område av fem kontrakter, som omfattet både fylkes- og riks- og europaveger.

- At vi nå erstatter flere mindre kontrakter med en stor kontrakt, betyr bedre fremkommelighet og forutsigbarhet både for private trafikanter og for yrkessjåfører og næringsliv. For eksempel kan det å ha færre og større kontrakter gjøre det lettere å reagere hurtig ved uforutsette hendelser – som for eksempel store snøfall i mai, slik vi nylig hadde, sier Myklebust.

Driftskontrakt 9401 Trondheim:

Avtale mellom Statens vegvesen og Veidekke AS om drift av E6, E14, riksveg 706 og riksveg 70
Strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i Nord
Kontrakten har flere faser:
Dette gjelder fra 01.09.20 – 31.08.23
Totalt 482,904 km veg Hvorav 412,893km er riksveg 70,011 km er riks g/s-veg

Dette gjelder fra 01.09.23 – 31.08.25 – RV70 blir tatt ut av kontrakten
Total 449,316 km veg Hvorav 387,147 km riksveg 62,169 km riksveg g/s-veg
Vegene som Veidekke skal drifte er E6 (Dovrefjell til Verdal) RV706, E14 og frem til 31.08.20 deler av RV70 – til Gråura.

- Spesielt dette med å unngå det vi kaller standardsprang mellom kontrakter, er viktig. Det vil si at kjøreforholdene blir like over lengre strekninger.