Den viktige veien

Klok av skade bygger nå Statens Vegvesen de nye E16-delstrekningene med langt strengere krav til overbygging enn delen som stod ferdig fra Kløfta i 2007.

Grunnforholdene består av leire og silt på hele prosjektet, derfor er overbygningen viktig.
Grunnforholdene består av leire og silt på hele prosjektet, derfor er overbygningen viktig.
Publisert Oppdatert
Morten C. Jensen i vegvesenet er byggleder på delstrekning 2 som nå står ferdig med slitelag. En del infrastruktur rundt gjenstår.
Morten C. Jensen i vegvesenet er byggleder på delstrekning 2 som nå står ferdig med slitelag. En del infrastruktur rundt gjenstår.
Gjerdestolper blir montert på strekningen inn mot Kongsvinger.
Gjerdestolper blir montert på strekningen inn mot Kongsvinger.
De tre entreprisene på delstrekning 2. Fra høyre ser vi Entreprise 1, (Veidekke ASA) delstrekningen Gulli - Kongsvinger. Entreprise 2, (Skanska) delstrekningen Fulu - Gulli. Entreprise 3, (Veidekke ASA)
Slomarka - Fulu.
De tre entreprisene på delstrekning 2. Fra høyre ser vi Entreprise 1, (Veidekke ASA) delstrekningen Gulli - Kongsvinger. Entreprise 2, (Skanska) delstrekningen Fulu - Gulli. Entreprise 3, (Veidekke ASA) Slomarka - Fulu.
Bredden blir 16,5 meter, noe som er 0,5 meter bredere enn strekningen som står klar fra Kløfta.
Bredden blir 16,5 meter, noe som er 0,5 meter bredere enn strekningen som står klar fra Kløfta.

E16, tidligere riksvei 2, er den tredje viktigste veien fra Norge og over riksgrensen til Sverige. Dette fordi det er den naturlige ferdselsåren fra Valdres, Gudbrandsdalen, Hallingdal og deler av Østlandet til Sverige. Veien er også den viktigste regionale forbindelsen fra Solør/Glomdalen til Oslo Akershus.

Blir firefelts

E16 skal bygges som ny firefelts veg i ny trase på strekningen Kløfta-Kongsvinger. Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skal skilles fra hverandre og dagens E16 vil fungere som lokalvei etter at nye E16 er åpnet for trafikk.

Skader på ny vei

Av de fire delstrekningene som skal lages, ble delstrekning 1 fra Kløfta til Nybakk, en strekning på 10.4 kilometer bygget i perioden august 2004 til oktober 2007. Den har blitt omtalt for å ha fått setningsskader på grunn av for dårlig krav til overbygging i veikonstruksjonen i forhold til det dårlige underlaget i området.

Bygges på leire og silt

Grunnforholdene består av leire og silt på hele prosjektet, derfor er det overbyggingen ekstra viktig her.

For å unngå setningsskader etter kalde vintere brukes det 2,7 meters fylling En av de viktigste løsningene har vært å bruke store mengder skumglass.

Delstrekning 3 og 4 blir planlagt under ett og består av strekningene Nybakk-Herbergåsen og Herbergåsen-Slomarka. Byggingen av delstrekningen Nybakk-Herbergåsen, forventes å starte i 2016. Anleggsstart for strekningen Herbergåsen - Slomarka starter i 2015.

Bygges nå:

Delstrekning 2 strekker seg fra Slomarka i Sør-Odal til Kongsvinger i og Kongsvinger kommune.

Byggingen av den 17 kilometer lange strekningen startet høsten 2011 og åpnes etter planen for trafikk høsten 2014.

Delstrekning 2 er delt inn i tre større entrepriser og er disse som bygges nå:

  • Entreprise 1- Veidekke ASA

Delstrekningen Gulli - Kongsvinger har en lengde på 4,66 kilometer, inkludert en bru på 32 meter og en overgangsbru med 49,5 meters lengde. Kontraktsstørrelsen er på 193 millioner kroner eks. mva.

  • Entreprise 2 - Skanska

Delstrekningen Fulu - Gulli består hovedsakelig av den nye brua Gulli bru på 741 meters lengde over Glomma og Kongsvingerbanen. Kontraktstørrelsen er på 337, 5 millioner kroner eks. mva.

Les også: E16 bygges på flasker og syltetøyglass

  • Entreprise 3 - Veidekke ASA

Slomarka - Fulu har en lengde på 9,6 kilometer hvorav ni kilometer er firefelts vei med midtdeler og tre bruer med lengde 70, 40 og 20 meter. Byggestart var februar/mars 2012 og kontraktsummen er på 566,8 millioner kroner eks mva.

De tre entreprisene har til sammen sørget for masseforflytning av 850.000 kubikkmeter sprengte masser, 1.300.000 kubikkmeter løsmasser og 80.000 kubikkmeter skumglass. Strekningen koster til sammen 1,7 milliarder 2011-kroner.

Ville ha bredere vei

Byggeleder Morten C. Jensen har vært med prosjektet siden 2004 og ingeniøren fikk låne et vogntog fra Volvo for å teste strekningen fra Kløfta. Hans oppfatning var at det var i grenseland trangt og ville derfor ha 0,25 centimeter ekstra ut fra midtrekkverket på hver side.

Farlig strekning

Strekningen mellom Kløfta og Kongsvinger har 13 dødsfall og 42 alvorlige personskader på samvittigheten i perioden 1996 til 2010. De nye strekningene får midtrekkverk, lys, viltgjerder, planfrie kryss, slake grøftekanter og skråninger, havarilommer og adskilt lokaltrafikk.

Tørste og våte anleggsmaskiner samlet for påfyll. På parsellen før Gulli Bru, er Veidekke i full gang med nye E16.
Tørste og våte anleggsmaskiner samlet for påfyll. På parsellen før Gulli Bru, er Veidekke i full gang med nye E16.